Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών

<< 10

Σύνολο: 11615

όριο χρόνου

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

όριο χρόνου

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

όρτσα! ανέβα!

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

όχημα, γερανοφόρο όχημα, ασυρματοφόρο

Ενότητα: Νεολογισμοί: ελληνογενείς και ξενόγλωσσοι
«Από τη Λάρισα, έφυγαν σήμερα για την περιοχή της Κάρλας πολλά γερανοφόρα οχήματα»

ύπτιος κολυμβητής

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

ύψος αλμάτων

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

ύψος διχτυού

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

ύψος πτήσης (της βολίδας)

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

ώθηση

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

ώθηση

Ενότητα: Ελληνική Ορολογία Ολυμπιακών Αθλημάτων
Δεν υπάρχει περιγραφή

ώτο κιου (auto-cue)

Ενότητα: Νεολογισμοί: ελληνογενείς και ξενόγλωσσοι
«... έκανε “δοκιμαστικό” μέσα στο στούντιο 1 της τηλεοράσεως, για να εξοικειωθεί με το σύστημα του “ώτο-κιού” - δηλαδή με το σύστημα που χρησιμοποιείται και στις ειδήσεις όπου το κείμενο “κυλάει” από πάνω προς τα κάτω δίνοντας την εντύπωση ότι ο ομιλητής “τα λέει απ' έξω”»
<< 10