Πρόσωπα

A/a Όνομα Τίτλος Ιδιότητα Τύπος
49115 Cudjoe , Richard V. Συγγραφέας/ Εκδότης Πρόσωπο
24860 Curd , P. Συγγραφέας Πρόσωπο
24799 Curi , U. Συγγραφέας Πρόσωπο
24785 Czerwinska , J. Συγγραφέας Πρόσωπο
16669 Dallegio d΄ Alessio , E. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24529 Dancy , R.M. Συγγραφέας Πρόσωπο
8848 Danova , N. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
39659 Dargaskavos 001 Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
24612 Darkus , S.M. Συγγραφέας Πρόσωπο
8281 Darrouzes , J. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
1906 De Aubusson , Petrus Magister Ordinis Hospitalis S. Ioannis Σύνδεση με πρόσωπο Πρόσωπο
9421 De Colli , S. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
<< 10 10 >>