Έγινε σαν σήμερα

Οι Γερμανοί αποχωρούν από τη Δεσκάτη, χωρίς απώλειες, αφού προέβησαν σε εκτελέσεις και αντίποινα εναντίον των κατοίκων της περιοχής. Αμέσως μετά την υποχώρησή τους εισέρχονται στην πόλη οι αντάρτες. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Auchinleck επανέρχεται στις προτάσεις του για αλλαγές στην ελληνική στρατιωτική ηγεσία και ζητεί από το W.O. να τον ενημερώσει τηλεγραφικά εάν τις αποδέχεται η ελληνική Κυβέρνηση. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι η τοποθέτηση νέου διοικητή στην Ι Ταξιαρχία, θέση για την οποία ο Στρατηγός δεν μπορεί να προτείνει παρά μόνο τον Κατσώτα. Πιστεύει επίσης ότι ο Τζανακάκης είναι εντελώς ακατάλληλος ως Αρχηγός του ελληνικού Στρατού. | 1942-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής Μέσης Ανατολής τηλεγραφεί στο W.O. ότι εγκρίθηκε η δημιουργία ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία έχει ελληνικό προσωπικό, είναι ανεξάρτητη από το ελληνικό Υπουργείο Στρατιωτικών και υπάγεται απευθείας στην ελληνική Κυβέρνηση. Λειτουργεί σε στενή συνεργασία με αντίστοιχες βρετανικές υπηρεσίες, με τις οποίες οργανώνει τις μυστικές δραστηριότητες του ελληνικού προσωπικού εναντίον του εχθρού στην Ελλάδα. Είναι επίσης υπεύθυνη για την ασφάλεια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Κυβέρνησης. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ τηλεγραφεί ότι οι Γερμανοί κατήργησαν το Μακεδονικό Προτεκτοράτο, υποσχόμενοι ότι οι Βούλγαροι θα υποχωρήσουν ανατολικά του Αξιού. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Woodhouse τηλεγραφεί τις προτάσεις του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ., που υποβλήθηκαν κατά την έκτη συνάντηση των αντιπροσώπων στη Σύσκεψη Μυροφύλλου. Προτείνεται η ενοποίηση των ανταρτικών δυνάμεων να γίνει σε επίπεδο λόχων και άνω, να ορισθεί ανώτατος διοικητής ο Μάντακας ή ο Ρακιτζής και η θητεία του διοικητή να λήξει με τη συγκρότηση κυβέρνησης. Ο ανώτατος διοικητής θα ελέγχεται από την προπαρασκευαστική κυβερνητική επιτροπή, η οποία θα έχει εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Τηλεγραφείται στον Woodhouse ότι, κατά τις συζητήσεις στο Μυρόφυλλο, πρέπει να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις όλων των πλευρών, πως η ανακωχή θα διαρκέσει μέχρι την εκτέλεση του Σχεδίου Κιβωτός και την αποχώρηση των Γερμανών, καθώς επίσης και ότι θα υπάρξει πλήρης συνεργασία με το Γ.Σ.Μ.Α. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Woodhouse τηλεγραφεί ότι, κατά την έκτη συνάντηση των αντιπροσωπειών στη Σύσκεψη Μυροφύλλου, υπεγράφη από όλους, του ιδίου και του Wines συμπεριλαμβανομένων, καταγγελία των Ταγμάτων Ασφαλείας και έκκλιση προς τα μέλη τους να λιποτακτήσουν. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Οι Γερμανοί περικυκλώνουν πολλά χωριά στην περιοχή Σελίνου και συλλαμβάνουν όλους τους άνδρες, δηλώνοντας ότι θα τους απελευθερώσουν, όταν οι αντάρτες εγκαταλείψουν τα βουνά και παραδώσουν τους Βρετανούς. | 1944-02-19 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ταφή αποθανόντος νέου εντός του ναού του Αγίου Γεωργίου | 1679 Φεβρουάριος 19 | Πάρος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καταστροφή ναού Αγίου Νικολάου του Λουτρού από τον υιό του Ρετζέπ αγά | 1630 Φεβρουάριος 19 | Ήπειρος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πώληση βιβλίου του Αγίου Αυγουστίνου για τα υπέρπυρα από από τον Γεώργιο Βυζούλα στον Αντώνιο Αμιλά | 1477 Φεβρουάριος 19 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκλογή Επισκόπου Έλους λόγω της μετάθεσης του υφιστάμενου στην Επισκοπή Αμυκλών | 1769 Φεβρουάριος 19 | Τρίπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1769 Φεβρουάριος 19 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρώτος υποψήφιος για την εκλογή επισκόπου Έλους. | 1769 Φεβρουάριος 19 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συνυπογραφή του επισκόπου Ανδρούσης Δανιήλ στην πράξη εκλογής επισκόπου Έλους. | 1769 Φεβρουάριος 19 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο μέλος της προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδας στην Κόρινθο, Κυριαζή Αναγνώστου | 1822 Φεβρουάριος 19 | Κόρινθος | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συμμετοχή του Λάμπρου Αλεξάνδρου στην προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας στην Κόρινθο. | 1822 Φεβρουάριος 19 | Κόρινθος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Χ. Ανδρέα Χ. Αργύρη, ως μέλους της προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος εν Κορίνθω, σε έγγραφο του 1822. | 1822 Φεβρουάριος 19 | Κόρινθος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μέλος της προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος στην Κόρινθο | 1822 Φεβρουάριος 19 | Κόρινθος | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή της "Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος" από τον μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό | 1822 Φεβρουάριος 19 | Παλαιά Πάτρα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μέλος της προσωρινής διοίκησης της Ελλάδας στην Κόρινθο | 1822 Φεβρουάριος 19 | Κόρινθος | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Έγγραφο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος προς τον στρατηγό Γιατράκο σχετικά με ανταμοιβή του από την περιουσία του Κιαμίλμπεη | 1822 Φεβρουάριος 19 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Έγγραφο της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος προς τον στρατηγό Γιατράκο σχετικά με ανταμοιβή του από την περιουσία του Κιαμίλμπεη | 1822 Φεβρουάριος 19 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αντιγραφή "Ψαλτηρίου" από τον μοναχό Αρσένιο. | 1512 Φεβρουάριος 19 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μαρτύριο της μοναχής Φιλοθέης Βενιζέλου. | 1589 Φεβρουάριος 19 | Αθήνα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πώληση βιβλίου από τον Γεώργιο Βύζουλα στον Αντώνιο Ταμιλά. | αυοζ΄Φεβρουάριος ιθ΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερέας | αυοζ΄Φεβρουάριος ιθ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερέας | αυοζ΄Φεβρουάριος ιθ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αγορά βιβλίου του παπά Γεώργιου Βυζάλα από τον Αντώνιο Δαμιλά. | αυοζ΄Φεβρουάριος ιθ΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)