Nikos Kazantzakis papers

For more information on Nikos Kazantzakis please read the documents Nikos Kazantzakis and travel literature and Nikos Kazantzakis (in Greek).