Διονύσιος Β΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Διονύσιος Β΄

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό του Legrand δημοσιεύεται εκ του Cod. Tybingensis Mb 37, fol. 28-31 συνοδική πράξις κατά του οικουμ. πατριάρχου Διονυσίου Β΄(Νοέμβρ. 1547), εν συνεχεία της οποίας εκδίδεται το επόμενον επί του του κώδικος σημείωμα: Annotatio ad illaw Synodicaw Litteras Inttelligitur patriarcha Dionysius (quem secuti sunt Josaph, Metrophanes et Hieremias) qui Metrophanem, metropolitam Καισαρείας, legatum Venetias misit at colligendam pecuniam. Hic vero est Romam ad papam profectus, eiusque pedes deosculatus promisit unionem orientalis ecclesiae cum romana. Quod des clerici et nobiles Constantinopolitani rescivissent, contra Dionysium patriarcham et legatum eius Metrophanem, coegerunt synodum, praesentesque litteras contra litinizantes confecerunt. Cum autem Dionysius se purgasset quod inscio se Romam profectus se Romam profectus esset Metrophanes, hic solus destitutus et excommunicatus est. Post 7 vero vel 8 annos Metrophanes in notitiam et faliaritatem veniens Michaelis Cantacuzeni, crebris numeribus ipsum afficiens, per eum obtinuit id consortium Ecclesiae recipi et excommunicationis vinculo solvi. Nec id tantum, sed etiam patriarchae honores consecutus est. Cum enim Joasaph patriarcha in nonnulis resisteret. Cantacuzeno, pro libidine in ecclesia graeca dominari volenti, tandem, qualicunque contra ipwum inventa causa (quod scilicet domum quandam patriarchatus in Creta contra canones vendidisset et in creatione metropolitarum pecuniam accepisset: quae tamen consensu totius colegii fecerat) depositus est, eique infectus Metrophanes, qui Cantacuzeno singulis annis 2000 ducatorum de bonis ecclesiae pependit· Qui cum tandem 4000 peteret eaque Metrophanes dare recusaret, depositus est et constitutus hodiernus Hieremias.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Παραπομπή

Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas

Τίτλος

Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Emile Legrand

Δημοσίευση

Paris 1889

Σελίδα αναφοράς

90-91

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/