Προβολή εικόνων Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

10 >>

Σύνολο: 213802

Kanunnamei ali osman· the Ottoman family law

Δεν υπάρχει περιγραφή

Kων. Οικονόμος προς Π. Πέπα.

Δεν υπάρχει περιγραφή

Nikolaos of Logothetis to [Christodoulos] Konomatis

Δεν υπάρχει περιγραφή

Oikonomos Konstantinos priest to Konstantinos M. Koumas

Δεν υπάρχει περιγραφή

Oikonomos [Ioannis Pezaros] to Konstantinos Koumas

Δεν υπάρχει περιγραφή

10 >>