Άβρυσος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άβρυσος

Περισσότερα...

Γεγονός

Οχύρωση στο χωριό Αβρυσός στην Κρήτη

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άβρυσος

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

"Βουλεύεται δ΄έπαλξιν έμφρουρον τεύξαι "Τής Αβρύσου ύπερθεν, ευρείας κώμης [εν Κρήτη]"

Παραπομπή

Κρητικός πόλεμος

Τίτλος

Κρητικός πόλεμος

Τύπος

Κεφάλαια Βιβλίων

Συγγραφείς

Αθανάσιος Σκληρός

Δημοσίευση

Σάθας Κωνσταντίνος, Ελληνικά ανέκδοτα τ. δεύτερος, τυπογραφείον Αγγέλου Καναριώτου, Αθήνησι 1867

Σελίδα αναφοράς

93

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/