Άβυδος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άβυδος

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Νικόδημος

Περισσότερα...

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Άβυδος

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

βλ. Νικόδημος Αβύδου

Παραπομπή

Ιστορικαί έρευναι περί τας εκκλησίας των νήσων της ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης.

Τίτλος

Ιστορικαί έρευναι περί τας εκκλησίας των νήσων της ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Περικλής Γ. Ζερλέντης

Δημοσίευση

τ. 1, εν Ερμουπόλει, τεύχος Α΄(1913), τεύχος Β΄ (1922)

Σελίδα αναφοράς

223

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/