Άβυδος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άβυδος

Περισσότερα...

Γεγονός

Εξόρμηση στο φρούριο της Αβύδου, σύμφωνα με το οδοιπορικό του Θεοδοσίου Ζυγομαλά

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άβυδος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1578

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Υπό Legrand δημοσιεύεται εξ αντιγράφου τού Μαρτίνου Κρούσιου (Cod. Tybingensis Mβ 37, fol. 19) οδοιπορικόν τού Θεοδοσίου Ζυγομαλά [1578] ένθα αναφέρεται: "Εξορμηθέντες δέ, περί δείλην εις Σήστον καί Άβυδου κατηντήσαμεν καί εκβάντες, τά φρούρια διεσκοπήσαμεν, ως ασφαλή όντα, καί τούς εκεί φύλακας, οί καί διερευνώσι πάσας τάς κατερχόμενας καί εξελθείν μελλούσας ναύς, ορισμώ τού κρατούντος, ίνα μή τι τών κεκωλυμένων καί απηγορευμένων εξέρχεσθαι είη ένδον. Εισί δέ καί εκτός τών καστελλίων τούτων πλησίον οσπίτια χριστιανών ωσεί διακόσια καί / ιερείς νύν δύο. εις δέ ήν πρότερον. Τάς κλείς δέ ταύτας τής Κωνσταντίνου εκβάντες, τά δύο φρούρια φημί τά καταντικρύ αλλήλων κείμενα καί ισθμόν ποιούντα ωσεί μίλιον, τά πάλαι καλούμενα Σήστος κάι Άβυδος, περί ών είπε[ν ο] ο σοφός Μιυσαίος "Σήστος είην καί Άβυδος εναντίον, εγγύθι πόντου. Γείτονες εισί πόλκες", καί τώ Ελλησπόντω χαίρειν ειπόντες, πλέειν ηρξόμεθα ευτυχώς τώ Αιγαίω Πελάγει

Παραπομπή

Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas

Τίτλος

Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Emile Legrand

Δημοσίευση

Paris 1889

Σελίδα αναφοράς

124-125

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/