Άβασσος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άβασσος

Περισσότερα...

Γεγονός

Ίδρυση σχολείου στην Άβασσο της Θράκης

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άβασσος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1820 Ιανουάριος

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Σύστασις σχολείου εν Αβάσσω τής επαρχίας τού Δέρκων

Παραπομπή

Ιστορικαί έρευναι περί τας εκκλησίας των νήσων της ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης.

Τίτλος

Ιστορικαί έρευναι περί τας εκκλησίας των νήσων της ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Περικλής Γ. Ζερλέντης

Δημοσίευση

τ. 1, εν Ερμουπόλει, τεύχος Α΄(1913), τεύχος Β΄ (1922)

Σελίδα αναφοράς

149

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/