Άβιλα

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άβιλα

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Ιουστινιανός Α΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Παραχώρηση των επισκοπών Γαδείρων, Καπετωλιάδος, Αβίλλης, Γάβα από τη μητρόπολη Βόστρας της Αυσίτιδος στην επισκοπή Σινά

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άβιλα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1583

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

1583 "από της μητροπόλεως Βόστρας τής Αυσίτιδος επισκοπάς τέσσαρας, τήν Γαδείρων, τήν Καπετωλιάδος, τήν Αβίλλης καί τήν Γάβα,..." Ταύτας παρεχώρησαν επί Ιουστιανιανού εις τήν επισκοπήν Σινά.

Παραπομπή

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τίτλος

Acta et Diplomata Graeca medii aevi sacra et profana collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Muller

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Fr. Miklosich - J. Muller

Δημοσίευση

t. 5, Volumen Quintum Vindobonae Carolus Gerold 1887

Σελίδα αναφοράς

241

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/