Τεκμήρια από Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

<< 10

Σύνολο: 213802

Ωτίσιον

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Ωχάνης , Γεώργιος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Ωχάνης , Γεώργιος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

Ωχάνης , Σιλβέστρος

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

αστυπάλαια

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

βιζύη

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Κατάλογος επισκόπων

γκιοκμπρουκτζής

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Εν επιστολή του Γρηγορίου ηγουμένου της μονής του Ευαγγελισμού εν Σκιάθω υπό χρον. 12 Ιουλ. 1815 λέγεται μεταξύ άλλων συμφορών ας[?] υπέστη η μονή, ότι "κινδυνεύει ερημηθήναι[?] και εις το [...], εκ των δανειστών[?] όντων Οθωμανών γκιομπρουκτζήδων (τελωνών) των κατά τον Βώλον και βιαζόντων ημάς".

δε Βίλλα Φράγκα

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
πβ. Πέρρικος

δε Φήν

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
"δε Φήν" εκ των ευγενών οίκων της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας.

εκ Δρυμαλίας , Ιωάννης

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

εκ Λίνδου , Ιωάννης

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή

εκ Λαρίσης , Ιωάννης

Ενότητα: Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)
Δεν υπάρχει περιγραφή
<< 10