-άδα (ΙΙ)

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άδα (ΙΙ)

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άδα (ΙΙ) κατάλ. παραγωγικὴ σύνηθ.

Χρονολόγηση

Ενετικό

Ετυμολογία

Ἐκ τῆς Ἑνετ. καταλ. αdα, οἷον: armada-ἀρμάδα, fregada-φρεγάδα, pomade-πομάδα κττ.

Σημασιολογία

Ἐκ τούτων ἡ κατάλ. -άδα ἐπεξετάθη καὶ ἐπὶ ἄλλων, οἷον: ἅμαξα-ἁμαξάδα, ἀμύγδαλο-ἀμυγδαλάδα, βύσσινο-βυσσινάδα, καρρότσα-καρροτσάδα, λεμόνι-λεμονάδα, πορτοκάλι-πορτοκαλάδα κτλ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/