Τρίτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης : απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 28 Μαρτίου 1910

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Τρίτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης : απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 28 Μαρτίου 1910

Συγγραφέας

Μιστριώτης , Γεώργιος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις :Π. Δ. Σακελλαρίου , 1910

Έτος έκδοσης

1910

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

22

Θέμα

Ελληνική φιλολογία

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

20477

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10078715

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/