Φώτιος ο Περόγλους : εψηφισμένος πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά Νεολόγον (1882)

Ενότητα:

Βιβλιοθήκη

Τίτλος εντύπου

Φώτιος ο Περόγλους : εψηφισμένος πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά Νεολόγον (1882)

Δημοσίευση

Εν Κωνσταντινουπόλει :[χ.ό.], 1909

Έτος έκδοσης

1909

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός σελίδων

32

Θέμα

Φώτιος Περόγλους -- πατριάρχης Ιεροσολύμων , 19ος αι.

Στοιχεία αντιτύπου από opac Βιβλιοθήκης ΑΑ

23224

Αναγνωριστικό αντιτύπου opac

GR-AtACAb10078880

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/