Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1926. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών και παραρτήματα που στεγάζονται στα Κέντρα Ερεύνης της.