Έγινε σαν σήμερα

O Churchill ανακοινώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων την έναρξη της γερμανικής επίθεσης κατά της Κρήτης και δηλώνει ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πληροφορίες, η κατάσταση στο νησί βρίσκεται υπό έλεγχο. | 1941-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το Κάιρο τηλεγραφεί στην Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει ανάμειξή της στην οργάνωση διαφυγών στη Μέση Ανατολή. Οι ενδιαφερόμενοι, όπως και τα άτομα που αναφέρονταν στο σχετικό από 18 Μαΐου τηλεγράφημα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να απευθύνονται στην Οργάνωση ΦΟΞ, που είναι ειδικευμένη στον τομέα αυτό. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Μεταδίδεται ότι, κατά τη διάρκεια γερμανικής επιχείρησης στη δυτική Σάμο, γερμανικά αεροπλάνα πολυβόλησαν κατά λάθος γερμανικά στρατεύματα. Σκοτώθηκαν δέκα Γερμανοί, πέντε Έλληνες και τραυματίσθηκε μεγάλος αριθμός ατόμων. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. ενημερώνει τα βρετανικά υπουργεία Κτήσεων, Αποικιών και Ινδιών (India Office) σχετικά με το ελληνικό αίτημα της 15ης Μαΐου να επιτραπεί η είσοδος και εγκατάσταση στις βρετανικές αποικίες Ελλήνων προσφύγων από την Ελλάδα. Το F.O. ζητεί να αντιμετωπισθεί το θέμα ευνοϊκά και επειγόντως. | 1941-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Γεώργιος Β', ο Τσουδερός και η συνοδεία τους εγκαταλείπουν την περιοχή των Χανίων και κατευθύνονται προς τη νότια ακτή της Κρήτης, μετά την εκδήλωση της γερμανικής επίθεσης και την παρουσία γερμανικών τμημάτων κοντά στο κατάλυμμά τους. Αποφασίζεται να αναχωρήσει ο Γεώργιος Β' από το νησί , επειδή, όπως τονίζει ο Τσουδερός, δεν πρέπει να εκτεθεί σε περαιτέρω κινδύνους. | 1941-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. τηλεγραφεί στον Lampson ότι εγκρίνει τα μέτρα που πρότεινε στο από 19 Μαΐου τηλεγράφημά του 1411, για την εκκένωση του εγκλείστου ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού στην Τουρκία. | 1941-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Τερματίζονται οι εργασίες του Συνεδρίου του Λιβάνου. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου γίνεται ομόφωνα αποδεκτό από τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των οργανώσεων. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Roosevelt απαντά στο μήνυμα των Σβώλου, Π. Ρούσσου και Πορφυρογένη ότι ελπίζει πως το Συνέδριο των Ελλήνων ηγετών στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσει ιστορικό σταθμό ενότητας. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος Ταγματάρχης P. J. Wingate και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. εκτελούν επιχείρηση στα βόρεια της Λαμίας [στη γέφυρα Ασωπού], κατά την οποία εκτροχιάζεται σιδηροδρομικός συρμός που μεταφέρει Γερμανούς στρατιώτες. Σκοτώνονται 20 Γερμανοί και τραυματίζονται τρεις αντάρτες. Υπολογίζεται ότι η σιδηροδρομική γραμμή θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας επί τρεις μέρες. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Βρετανός αξιωματικός - σύνδεσμος στην περιοχή Γρεβενών αναφέρει ότι αντιπρόσωποι του Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ. έχουν δώσει οδηγίες στους κατοίκους της περιοχής να του στείλουν επιτροπές, που θα καταγγέλουν τον Παπανδρέου ως προδότη, επειδή παρέμενε στην Αθήνα και δεν ανέβηκε στο βουνό με τους αντάρτες. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Stevens επισημαίνει ότι οι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Πελοπόννησο είναι περισσότεροι από τους αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. και συνεχώς αυξάνονται. Ο Ε.Λ.Α.Σ. αποτελεί μία τυραννική μειοψηφία και ο εμφύλιος θα είναι αναπόφευκτος κατά την Απελευθέρωση. Μόνο με την προσωρινή υπαγωγή των ανταρτών υπό τις διαταγές Βρετανών αξιωματικών, θα μπορούσε να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Ταγμάτων και του Ε.Λ.Α.Σ. και θα ήταν δυνατή η συγκρότηση Εθνικού Στρατού, η οποία συζητείται στη Σύσκεψη του Λιβάνου. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η τοπική εφημερίδα του Ε.Α.Μ. "Ελεύθερη Φωκίδα" δημοσιεύει ονομαστικό κατάλογο 130 μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ε.Α. Πρόκειται για 36 αντιπροσώπους της Αττικοβοιωτίας, 11 της Ηπείρου, 25 της Θεσσαλίας, 34 της Μακεδονίας, 21 της Στερεάς, ενώ δεν δίνονται τα ονόματα των αντιπροσώπων της Πελοποννήσου. Οι περισσότεροι, από τους αναφερόμενους, είναι άγνωστοι και μάλλον πρόκειται για τοπικούς "υπευθύνους" του Ε.Α.Μ., δασκάλους και δικηγόρους κυρίως. | 1944-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η βρετανική Administration of Territories (Balkan) Committee εξετάζει και εγκρίνει σχέδιο aide-memoire, που αναφέρεται στα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν κατά τις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Καλεί τον Leeper να επιδώσει το κείμενο αυτό στην ελληνική Κυβέρνηση, αφού προηγουμένως της καταστήσει σαφές ότι η ίδια η Κυβέρνηση και ο Γεώργιος Β' δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα κατά την πρώτη φάση των επιχειρήσεων. | 1943-05-20 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Απόκτηση ευαγγελίου από τον Αυγέριο Μανούση | 1821 Μάιος 20 | Ήπειρος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παρουσία του Πετρόμπεη στο μοναστήρι των Καλτετζών, τέσσερις ώρες από τα Βέρβενα. | 1821 Μάιος 20 | Βέρβενα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Παναγιώτη Γιατράκο | 1821 Μάιος 20 | Βέρβαινα | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μαρτυρία του Αθανά στο οφίκιο της Καγκελλαρίας Μυκόνου | 1695 Μάιος 20 | Μύκονος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Απελευθέρωση του Αναστάση Αγιομαυρίτη από τους Τούρκους μετά την καταβολή χρηματικού ποσού. | 1695 Μάιος 20 | Μύκονος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πληροφορία σχετικά με την παραχώρηση του Παναγίου Τάφου στους Δυτικούς από τους Τούρκους και την αντίδραση των Ρώσων | 1691 Μάιος 20 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Κυζίκου | 1793 Μάιος 20 | Κύζικος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Χορήγηση "ελεημοσύνης" στην κόρη του Πάνου Αλουκάϊτι, Χρυσάνθη, προκειμένου να παντρευτεί σύμφωνα με τη διαθήκη του Επιφανείου | 1664 Μάιος 20 | Ιωάννινα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκταρίου προς τον τσάρο Αλέξιο Μιχαΐλοβιτς με την οποία του ζητεί να δεχθεί με ευμένεια, μεταξύ άλλων, και τον Δημήτριο υιό του Γεωργίου | 1664 Μάιος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πιστοποιητικό της αδελφότητας του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων υπέρ της Χρυσάνθης κόρης του Πάνου Αλουκαΐτη για την αποκατάστασή της σύμφωνα με τη διαθήκη του ηγούμενου Επιφανίου | 1664 Μάιος 20 | Ιωάννινα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1737 Μάιος 20 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1743 Μάιος 20 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Είσπραξη ποσού από τον Χουσεΐν Τσελεμπί στο όνομα των Καπουτσίνων μοναχών, ποσού ίσου με εκείνο που είχε καταβάλει ο Δημήτριος Αμβέρτος Αναπλιώτης στο τάγμα των Καπουτσίνων της Νάξου. | 1673 Μάιος 20 | Χίος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή των επιτροπικών της Σύρου στην Κωνσταντινούπολη προς τους κατοίκους της Σύρου, όπου αναφέρεται ο καντζηλιέρης Μάρκος Βαπακάρης. | 1761 Μάιος 20 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά του Μαρίνου Βαρθαλίτη σε επιστολή των επιτροπικών Σύρου στην Κωνσταντινούπολη προς τους κατοίκους της Σύρου. | 1761 Μάιος 20 | Κωνσταντινούπολη | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επικράτηση του Ρώσου μαγιόρου Αρχιπασζέφ επί των Τούρκων στον δρυμώνα μεταξύ Δρύστρας και Καϊναρτζίκ | 1774 Μάιος 20 | Δρύστρα Βουλγαρίας | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επικράτηση του Ρώσου μαγιόρου Αρχιπασζέφ επί των Τούρκων στον δρυμώνα μεταξύ Δρύστρας και Καϊναρτζίκ | 1774 Μάιος 20 | Δρύστρα Βουλγαρίας | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Φιλέλφου προς τον Ανδρέα Αλαμάννον, την οποία αποστέλλει χαιρετισμούς στον Ιωάννη Αργυρόπουλο. | 1457 Μάιος 20 | Μεδιόλανα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αδαμάντιου Κοραή προς τον Στ. Ροδοκανάκη σχετικά με την παραλαβή κιβωτίου με τα "Πολιτικά" από τον Παντολέοντα Αργέντη. | 1822 Μάιος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σύνθεση άσματος από τον Σταύρο Αντρέτο | 1745 Μάιος 20 | - | Έργο/Εργογραφία, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Φιλάρετου προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Άνθιμο. | 1799 Μάιος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Θηβών | 1764 Μάιος 20 - 1783 Φεβρουάριος 15 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Νίκαιας | αψξσ΄ Μάιος κ΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του μητροπολίτη Βιδύνης Τιμοθέου αντί του παραιτηθέντος μητροπολίτη Δανιήλ | 1676 Μάιος 20 | Βιδίνη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του μητροπολίτη Βιδίνης Τιμόθεου αντί του παραιτηθέντα προκατόχου του Δανιήλ. | 1676 Μάιος 20 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καπετάνιος | 1809 Μάιος 20 | Ύδρα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Αποστόλη Ράφτη σε βιβλίο πρακτικών της Ελληνικής κοινότητας Βενετίας | αχξδ΄Μάιος κ΄ | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Λεοντάρη Γλυκύ. | αχξδ΄Μάιος κ΄ | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επίτροπος της αδελφότητας και της μονής του Αγίου Αθανασίου. | αχξδ΄Μάιος κ΄ | Ιωάννινα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών | 1772 Μάιος 20 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του καρδινάλιου Βησσαρίωνα προς τον μοναχό Iacobo de Marchia, με την οποία τον παρακινεί να ενεργήσει για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. | MCCCCLIX Μάιος XX | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Είσπραξη χρηματικού ποσού από τον Μάρκο Γιαλινά στις 17 Μαρτίου 1623 σύμφωνα με συμβόλαιο της περιφερείας Μεραμπέλλου | 1631 Μάιος 20 | Μεραμπέλλο | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στην Αννέζα Γιαλινή σε συμβόλαιο της περιφέρειας Μεραμπέλλου | 1631 Μάιος 20 | Μεραμπέλλο | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)