Δικαστικαί ἀποφάσεις τοῦ 17ου αἰώνος ἐκ τῆς νήσου Μυκόνου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Δικαστικαί ἀποφάσεις τοῦ 17ου αἰώνος ἐκ τῆς νήσου Μυκόνου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

7

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1957

Συγγραφέας/ Εκδότης

Βισβίζης , Ιάκωβος Τ.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

20-32

Θεματική ενότητα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση και τον σχολιασμό των αποφάσεων στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/