C'est arrivé aujourd'hui

Ο Γεώργιος Β' αναχωρεί από το Λονδίνο για το Κάιρο. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. συγκρούονται με μικτή δύναμη Γερμανών και Ταγμάτων Ασφαλείας κοντά στο χωριό Παλατίτσια, ανατολικά της Βέροιας. Οι απώλειες των Γερμανών ανέρχονται σε 27 άνδρες και των Ταγμάτων Ασφαλείας σε 11. Οι αντάρτες κυριεύουν ποσότητα πολεμικού υλικού. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Τμήμα του Ε.Λ.Α.Σ. εκτροχιάζει σιδηροδρομικό συρμό νοτιοδυτικά της Πάτρας. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η Π.Ε.Ε.Α. τηλεγραφεί στην Κυβέρνηση ότι με την επιμονή της να συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας, οφελούνται όσοι υπήρξαν εχθρικοί προς τον εθνικό αγώνα και τώρα δημιουργούν προσκόμματα. Τονίζει ότι απαιτείται άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση της κυβέρνησης, δίχως τη συμμετοχή των παραπάνω στοιχείων, στην Ελεύθερη Ελλάδα κατά προτίμηση. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η Βρετανική Ανακριτική Επιτροπή τερματίζει τις συνεδριάσεις της. | 1943-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. τηλεγραφεί στον Hopkinson ότι, όπως φαίνεται, ο Τσουδερός θα προσκαλέσει τον Κανελλόπουλο, να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του, γεγονός που θα συνέφερε τη βρετανική Κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στον Κανελλόπουλο οι απόψεις της βρετανικής Κυβέρνησης σχετικά με την εσωτερική ελληνική κατάσταση και να του τονιστεί ότι οι απόψεις αυτές είναι και οι μόνες αυθεντικές. | 1942-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Auchinleck τηλεγραφεί στο W.O. ότι οι ελληνικές αρχές επείγονται να δημοσιεύσουν διατάγματα που επιβάλουν την πολιτική επιστράτευση των υπηκόων τους στη Μέση Ανατολή. Αναφέρει σχετικές λεπτομέρειες και τονίζει ότι οι βρετανικές στρατιωτικές αρχές ευνοούν την εφαρμογή των διαταγμάτων αυτών. | 1942-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Churchill τονίζει στον Leeper ότι η βρετανική Κυβέρνηση αναγνωρίζει την κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Β' ως τη μόνη νόμιμη ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν είναι δυνατό να εγκαταλειφθεί, για να ικανοποιηθεί η εφήμερη φιλοδοξία ορισμένων "εμιγκέ" άνευ σημασίας. Εξάλλου, ούτε η συνταγματική έκφραση της Ελλάδας μπορεί να στηριχθεί σε συγκεκριμένες ομάδες ανταρτών, οι οποίοι συχνά δεν διαφέρουν από ληστές και μεταμφιέζονται σε σωτήρες της χώρας τους, ενώ ζουν εις βάρος των χωρικών. Υπογραμμίζει ότι η μορφή του πολιτεύματος θα αποφασισθεί μετά την Απελευθέρωση από το λαό, τον οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί, μέχρι τότε, ο Βασιλιάς. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Γεώργιος Β' εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς τον Τσουδερό και τα μέλη της κυβέρνησής του, διότι έλαβαν υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και δέχθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, μέχρις ότου ο ίδιος αφιχθεί στο Κάιρο. Τονίζει ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για να διευθετηθεί το γρηγορότερο η υπάρχουσα κρίση. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η Κυβέρνηση διαμηνύει στον Ζέρβα, στον Θ. Σοφούλη, στις οργανώσεις και στα κόμματα που συνεργάζονται μαζί τους, καθώς και στον Ψαρρό, ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να απαντήσουν σχετικά με την αποστολή αντιπροσώπων τους στην Αίγυπτο, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Τους ενημερώνει ότι το Ε.Α.Μ. και το Κ.Κ.Ε. έχουν ήδη απαντήσει θετικά. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. αναφέρεται στην έντονη αντίδραση του Βαρβαρέσσου για τον επικείμενο διορισμό του Βούλγαρη ως Υπουργού Ναυτικών και καλεί τον Leeper να πείσει τον Τσουδερό να μην τον διορίσει. | 1943-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Πορφυρογένης τηλεγραφεί στην Κυβέρνηση να πάψει τις διώξεις εναντίον αξιωματικών, οι οποίοι εκφράζουν την ομόφωνη επιθυμία του λαού για εθνική ενότητα. Υπογραμμίζει ότι οι ενέργεις αυτές αποδεικνύουν πως η Κυβέρνηση επιμένει στη διχαστική της πολιτική. | 1944-04-09 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ιερομόναχος | 1547 Απριλίου 9 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανέκδοτη επιστολή του Σέργιου Μακραίου προς τον καθηγούμενο Γαβριήλ. | 1779 Απρίλιος 9 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του μητροπολίτη Δέρκων Διονυσίου Σαμουρκάση προς τον μητροπολίτη Προύσης Μελέτιο στην οποία γίνεται αναφορά στον μακαριστό μητροπολίτη Νικομηδείας Γαβριήλ | 1772 Απρίλιος 9 | Νικομήδεια | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ηγούμενος της Μονής Μεταμορφώσεως Παλιοκαρυάς. | 1742 Απρίλιος 9 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μοναχός | 1782 Απρίλιος 9 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Γιόχεμσον | 1773 Απρίλιος 9 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αλέξανδρου Γκίκα | 1728 Απρίλιος 9 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)