Έγινε σαν σήμερα

Η βρετανική Κυβέρνηση γνωρίζει πλέον τις εκτιμήσεις για το ύψος των ελληνικών πολεμικών δαπανών (τηλεγράφημα 1248 του Palairet της 1ης Δεκεμβρίου), και θεωρεί κατάλληλη τη στιγμή να προχωρήσει σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, αναθεωρώντας, εάν χρειάζεται, τους υπάρχοντες διακανονισμούς. Δεν θα καθοριστεί ανώτατο ύψος της βοήθειας, βάσει του αρχικού αιτήματος της ελληνικής Κυβέρνησης να της παρασχεθούν 20 εκατομμύρια στερλίνες, εάν υπάρξουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αναλύονται τα τεχνικά ζητήματα και προτείνεται σε ετήσια βάση η οικονομική βοήθεια να αποτελείται από: α) το συνολικό ποσό για την πληρωμή του πολεμικού ανεφοδιασμού της ελληνικής Κυβέρνησης, σε στερλίνες και νομίσματα άλλων περιοχών υπό συμμαχικό έλεγχο, β) ένα επιπλέον ποσό που δεν θα ξεπεράσει τα 48 εκατομμύρια στερλίνες. Εκτός αυτών, η Ελλάδα λαμβάνει 10 εκατομμύρια στερλίνες το χρόνο ως έσοδα από την Εμπορική Ναυτιλία, ποσό που θα μπορούσε να διπλασιαστεί. Το F.O. ζητεί από τον Palairet να υποβάλει τις προτάσεις αυτές στην ελληνική Κυβέρνηση. | 1940-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Αναφέρεται ότι σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ δυνάμεων του Ε.Λ.Α.Σ. και της Π.Α.Ο. στη Νιγρίτα. Το τμήμα της Π.Α.Ο. διασκορπίστηκε. | 1943-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η ελληνική Κυβέρνηση στο Λονδίνο εκδίδει ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι η δήλωση του Eden περί της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές για τις οποίες μάχονται οι δημοκρατικοί λαοί κατά της τυραννίας του Αξονα. Υπογραμμίζεται επίσης, μεταξύ άλλων, ότι η δήλωση δεν προδικάζει εδαφικά θέματα, όπως το θέμα της Βόρειας Ηπείρου, τα οποία η Κυβέρνηση είναι βέβαιη ότι θα διευθετηθούν μετά το τέλος του πολέμου. | 1942-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Sargent διαπιστώνει ότι σύντομα η Ελλάδα θα αναγκαστεί να σταματήσει την προέλασή της στην Αλβανία και τότε θα είναι δύσκολο να αντικρούσει τη γερμανική πρόταση διαμεσολάβησης για τη σύναψη ειρήνης με την Ιταλία. Η Γερμανία θα απειλήσει ότι θα της κηρύξει τον πόλεμο, εάν αρνηθεί, αλλά πιθανόν και να υποσχεθεί ότι η Ελλάδα θα προσαρτήσει τα Δωδεκάνησα και τη Βόρεια Ηπειρο, παραχωρώντας στη Βουλγαρία διέξοδο στο Αιγαίο στη Θράκη. Ο Hitler θα προβεί σε δελεαστικές προτάσεις, καθώς δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου στα Βαλκάνια, αλλά μία ειρηνική διείσδυση, τουλάχιστον μέχρις ότου είναι έτοιμος να εξαπολύσει την εαρινή του επίθεση. Εξάλλου, εάν υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, ίσως η Τουρκία, αλλά και η Γιουγκοσλαβία μεταβάλουν την αντι-γερμανική πολιτική τους. | 1940-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Sargent πιστεύει ότι ο Palairet θα πρέπει να συζητήσει με την ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της μελλοντικής πολεμικής συνεργασίας Ελλάδας - Βρετανίας, ώστε να υπάρξει η βεβαιότητα πως η Ελλάδα δεν προτίθεται να συνάψει ειρήνη με την Ιταλία. Ο Sargent υπογραμμίζει ωστόσο, ότι η βρετανική πλευρά δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει ενδεχόμενη απαίτηση του Ι. Μεταξά να εξασφαλίσει τα Δωδεκάνησα και τη Βόρεια Ηπειρο για την Ελλάδα, ούτε να τον διαβεβαιώσει πως θα τον συνδράμει αποτελεσματικά έναντι της Γερμανίας. | 1940-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Ζέρβας πληροφορεί το S.O.E. Καΐρου, απαντώντας στο από 13 Δεκεμβρίου τηλεγράφημά του 5632, ότι αποφεύγει να επιτίθεται εναντίον των Γερμανών και περιορίζεται να προβάλει άμυνα στις δικές τους επιθέσεις, ακολουθώντας την άποψη των βρετανικών στρατιωτικών αρχών στο Κάιρο, όπως του την μετέφερε ο Barnes. | 1943-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper υποβάλλει στο F.O. σχέδιο το οποίο προβλέπει τα εξής: 1) η ελληνική Κυβέρνηση να απευθύνει έκκληση προς τον Ζέρβα και τον Σαράφη να συνάψουν ανακωχή, 2) πριν από την κοινοποίηση της έκκλησης, να ζητηθεί η έγκριση των κυβερνήσεων Βρετανίας, Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ., η οποία και θα ανακοινωθεί στις δύο αντίπαλες πλευρές. | 1943-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. ζητεί από τον Palairet να μεταφέρει στον Ι. Μεταξά την ικανοποίηση της βρετανικής Κυβέρνησης για τη διαβεβαίωσή του ότι δεν πρόκειται να δεχθεί την επανάληψη των οικονομικών σχέσεων της χώρας του με τη Γερμανία. | 1940-12-14 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Συγγραφή του κώδικα με την ακολουθία του ιερομάρτυρα Αθανασίου από τον ιερέα του ναού του Αγίου Γεωργίου Παρθένιο | 1755 Δεκέμβριος 14 | Βενετία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συγγραφή κώδικα στον οποίο περιλαμβάνεται η Ακολουθία του Νεομάρτυρα Αθανασίου από τον ιερομόναχο Παρθένιο. | 1755 Δεκέμβριος 14 | Μουδανιά | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Παρουσία στη Λιβαδειά | 1791 Δεκέμβριος 14 | Αθήνα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επανεκλογή στον πατριαρχικό θρόνο του Γρηγορίου του Ε΄ | 1818 Δεκέμβριος 14 | Κωνσταντινούπολη | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Απόσπασμα από τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ και τού δόγη της Βενετίας με περιγραφή του νησιού της Αγίας Μαύρας | 1502 Δεκέμβριος 14 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Βιβλιογράφος | 1706 Δεκέμβριος 14 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μουσικός | 1753 Δεκέμβριος 14 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον κομισάριο του μακαρίτη Μανώλη Ανδρουσιάνου. | 1622 Δεκέμβριος 14 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Προύσης | 1792 Δεκέμβριος 14 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Θάνατος του Μιχαήλ Βέρου από τη Μοσχόπολη, σύμφωνα με το βιβλίο θανάτων του ελληνορθόδοξου ναού της Βουδαπέστης. | 1794 Δεκέμβριος 14 | Βουδαπέστη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)