Έγινε σαν σήμερα

Ο Stevens αναφέρει ότι τα εχθρικά στρατεύματα στην Ελλάδα αποτελούνται από εννέα γερμανικές και τρεις βουλγαρικές μεραρχίες, από τις οποίες μηχανοκίνητες είναι οι έξι γερμανικές και το σύνολο των βουλγαρικών. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ανεξάρτητη αντιστασιακή οργάνωση ανατίναξε σιδηροδρομικό συρμό 17 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Η ατμομηχανή και 12 βαγόνια εκτροχιάσθηκαν. Οι Γερμανοί αναφέρουν ότι η έκταση της καταστροφής υπήρξε άνευ προηγουμένου. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Μεταδίδεται ότι δύναμη ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. επετέθη εναντίον 500 Γερμανών στο Βλαχάβα και στην Κερασιά. Κατά τη μάχη σκοτώθηκαν 36 Γερμανοί και πολλοί τραυματίσθηκαν. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Wilson τονίζει στο W.O. ότι, για να προληφθεί, κατά την άφιξη των βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, εκτεταμένος λιμός με σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, απαιτείται εκ των προτέρων συγκέντρωση αποθεμάτων τροφίμων για σαράντα μέρες στη Μέση Ανατολή. | 1943-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Γεώργιος Β' εξετάζει με τον Leeper την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική Κυβέρνηση. Δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τον Τσουδερό, συμφωνεί όμως με τον Βρετανό Πρεσβευτή ότι πρέπει να τον ωθούν από κοινού, όταν το κρίνουν απαραίτητο, να τηρεί ισχυρότερη στάση προς τους υπουργούς του. | 1943-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. διαβιβάζει στον Leeper την απάντηση του Churchill στο από 7 Ιουλίου μήνυμα του Γεωργίου Β'. Ο Churchill τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα επαναβεβαιώση την υποστήριξή της προς τον Παπανδρέου και την ελληνική Κυβέρνηση, με την πρώτη ευκαιρία, υπογραμμίζοντας ότι εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Επίσης θα διευκρινίζει ότι το Ε.Α.Μ. οφείλει να τιμήσει την υπογραφή των αντιπροσώπων του στο Συνέδριο του Λιβάνου και να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Churchill είναι πρόθυμος να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής κάθε επαφής με το Ε.Α.Μ., την παύση αποστολής εφοδίων στον Ε.Λ.Α.Σ. και την απόσυρση των συμμαχικών αποστολών, σε συνεννόηση όμως με τις Η.Π.Α., και μετά από προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το F.O. τηλεγραφεί στον Leeper ότι ο Churchill είναι έτοιμος να παράσχει ισχυρή υποστήριξη προς τον Παπανδρέου, όσον αφορά την εκτέλεση των ποινών που επιβλήθηκαν στους στασιαστές, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ωστόσο, η εκτέλεση 18 ατόμων θα είχε μεγάλες επιπτώσεις στη Βρετανία και θα ακύρωνε οποιαδήποτε προσπάθεια υποστήριξης της ελληνικής Κυβέρνησης. Η βρετανική πλευρά θα αναμείνει να αποφασίσει πρώτα ο ίδιος ο Παπανδρέου. Ερωτάται ο Leeper εάν θα ήταν δυνατό να περιορισθεί ο Παπανδρέου στην εκτέλεση 2 - 3 πρωταιτίων και να μετατρέψει τις υπόλοιπες θανατικές ποινές σε ισόβια. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Stevens θεωρεί ότι, για να μην καταληφθεί η εξουσία από το Ε.Α.Μ. / Ε.Λ.Α.Σ. κατά την απελευθέρωση της Ελλάδας, η βρετανική δύναμη των 80.000 ανδρών που προτείνει το W.O. να μεταβεί στη χώρα, θα πρέπει κατανεμηθεί ως εξής: 1) 40.000 άνδρες στην Αθήνα και στον Πειραιά, όπου μάλλον ο έλεγχος θα περάσει πρώτα στα Τάγματα Ασφαλείας, 2) 10.000 στη Θεσσαλονίκη και 5.000 στην Καβάλα, καθώς τις πόλεις αυτές κυριαρχεί το Ε.Α.Μ., 3) 5.000 στο Βόλο, όπου επίσης κυριαρχεί το Ε.Α.Μ., 4) 5.000 στην Πάτρα και 5.000 στην Καλαμάτα, πόλεις που πιθανώς καταληφθούν στην αρχή από τα Τάγματα, 5) 5.000 στην Κόρινθο, όπου μάλλον θα κυριαρχήσει το Ε.Α.Μ. Τέλος, εκτιμά ότι η Πρέβεζα μπορεί να καταληφθεί [μόνο] από δυνάμεις του Ζέρβα. Τονίζει ότι η βρετανική δύναμη θα πρέπει να περιλαμβάνει και μηχανοκίνητες φάλαγγες με θωρακισμένα αυτοκίνητα ή ελαφρά τεθωρακισμένα. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η Π.Ε.Ε.Α. καταγγέλλει τη δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας, που σφάζουν και λεηλατούν υπό τις διαταγές των Γερμανών, ενώ με τηλεβόα διαδίδουν ότι εκτελούν διαταγές της ελληνικής Κυβέρνησης. Τονίζει στον Παπανδρέου ότι η δήλωσή του πως δεν έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταγγείλει τα Τάγματα, αποτελεί επιβεβαίωση των ισχυρισμών των προδοτών και ζητεί να διευκρινίσει τη θέση του, διαφορετικά θα είναι υπεύθυνος για τα εγκλήματα που διαπράττονται. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Cadogan απαντά στον Αγνίδη, σχετικά με το από 4 Ιουλίου μνημόνιο της ελληνικής Κυβέρνησης, ότι το B.B.C. μεταδίδει με αντικειμενικότητα και επάρκεια τις ειδήσεις για τις δίκες των στασιαστών, χρησιμοποιώντας, σε μεγάλο βαθμό, τα ανακοινωθέντα του Καρτάλη από το Κάιρο. Τα τελευταία, ωστόσο, λόγω της μεγάλης τους έκτασης, δεν μπορούν να μεταδίδονται αυτούσια. Σχετικά με τις συγκρούσεις Ζέρβα - Ε.Λ.Α.Σ., θεωρεί ότι αποτέλεσαν απλώς τοπικό επεισόδιο και το B.B.C. δεν θέλησε να δώσει βαρύτητα στο γεγονός, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από την πλευρά των Γερμανών. | 1944-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper τονίζει εμφαντικά στον Τσουδερό ότι αναμένει σχυρότερη στάση εκ μέρους του έναντι του Ρούσσου και του Καραπαναγιώτη, ώστε να μπορεί ο ίδιος να εφαρμόζει ευκολότερα την πολιτική της βρετανικής Κυβέρνησης. Υπογραμμίζει επίσης πως είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει με αποφασιστική παρέμβασή του, στις ενδοκυβερνητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. | 1943-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Ζέρβας καταγγέλλει με επιστολή του προς τον Myers τον κομμουνιστικό χαρακτήρα του Ε.Α.Μ. | 1943-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Στην εφημερίδα "Η Φωνή του Ε.Α.Μ." γίνεται αναφορά στο διάγγελμα του Γεωργίου Β' της 4ης Ιουλίου. Κατακρίνεται η μέχρι σήμερα πολιτική του Βασιλιά και τονίζεται ότι, εάν προσπαθήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα, δίχως ο ελληνικός λαός να έχει προηγουμένως εκφραστεί θετικά, θα έχει να αντιμετωπίσει την ισχυρή αντίθεση του Ε.Α.Μ. | 1943-07-18 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ανέγερση ναού των Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικέντιου από τον ιερομόναχο Ησαΐα επί αρχιερατείας του Μητροπολίτη Παροναξίας Αθανασίου | 1604 Ιούλιος 18 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Παροναξίας | 1604 Ιούλιος 18 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καταγωγή Σταύρου Αθανάσι από την Ύδρα | 1810 Ιούλιος 18 | Ύδρα | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σημείωμα του Χαρίλαου Π. Σοφιανόπουλου σχετικά με την μετατύπωση των Απάντων του Ισοκράτη από τον Αθηνόδωρο. | 1842 Ιούλιος 18 | Αθήνα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκλογή του πρωτοσύγκελλου Βαρθολομαίου ως μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης, μετά το θάνατο του προκατόχου του Γαβριήλ. | 1660 Ιούλιος 18 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκλογή του ιερομόναχου Βαρθολομαίου στη θέση το αποβιώσαντα μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτας Γαβριήλ | 1660 Ιούλιος 18 | Άρτα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανάγνωση του ευαγγελίου στα ελληνικά από τον Ισαάκιο Αργυρόπουλο στον ναό του Αγίου Πέτρου, παρουσία του πάπα. | 1474 Ιούλιος 18 | Βατικανό | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του μητροπολίτη Κορίνθου Δανιήλ αντί του αποθανόντος μητροπολίτη Σερρών Αχιλλείου | 1628 Ιούλιος 18 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ηγούμενος | 1793 Ιούλιος 18 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Χατζή Γιάννη Απέργη σε αναφορά των προκρίτων Έξω Μεριάς Τήνου προς τους προεστούς των ορθοδόξων Τήνου σχετικά με το σκευοφύλακα του χωριού τους και την είσπραξη των φόρων | 1806 Ιούλιος 18 | Τήνος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Μπεκίρ Αγά της Τήνου προς τον πρόκριτο του Πύργου Αναγνώστη Βιτάλε με την οποία απαιτεί να του στείλει χρηματικό ποσό που αναλογούσε στους φόρους της περιοχής του | 1806 Ιούλιος 18 | Τήνος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή αναφοράς των προκρίτων της Έξω Μεριάς Τήνου προς τους προεστούς των ορθοδόξων της Τήνου για φορολογικά ζητήματα από τον Αναγνώστη Βιτάλη | 1806 Ιούλιος 18 | Τήνος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή αναφοράς των προκρίτων της Έξω Μεριάς Τήνου προς τους προεστούς των ορθοδόξων της Τήνου για φορολογικά ζητήματα από τον Αναγνώστη Βιτάλη | 1806 Ιούλιος 18 | Τήνος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Σκυθουπόλεως | 1806 Ιούλιος 18 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Δωρεά χρηματικού ποσού από τον παπά Αποστόλη | 1801 Ιούλιος 18 | Τήνος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στα Βρανιανά. | 1711 Ιούλιος 18 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανάρρηση του Γρηγορίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο Αχριδών. | 1692 Ιούλιος 18 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δανιήλ. | 1633 Ιούλιος 18 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)