Έγινε σαν σήμερα

Ο Cadogan απαντά στην πρόταση του Σιμόπουλου της 14ης Ιουνίου. Τονίζει πως το F.O. θεωρεί ότι ο Γεώργιος Β' αποτελεί τόσο σημαντικό τμήμα της ελληνικής Κυβέρνησης, ώστε είναι άκρως επιθυμητό να βρίσκεται παρών κατά την εγκατάστασή της στη Βρετανία. Μετά την άφιξη της Κυβέρνησης, θα πρέπει να συζητηθούν ορισμένα επείγοντα θέματα και η απουσία του Γεωργίου Β' θα επιτείνει την καθυστέρηση και την αβεβαιότητα. Δεν θα είχει αντίρρηση να επισκεφθεί ο Γεώργιος Β' τις Η.Π.Α. και τον Καναδά, αφού όμως εξεταστούν τα θέματα αυτά. | 1941-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Τσουδερός εκθέτει στον Lampson την ανάγκη δημιουργίας ενός "γραφείου πληροφοριών", που δεν θα ασχολείται μόνο με τη συλλογή πληροφοριών από την Ελλάδα, αλλά θα παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική κατάσταση και θα προσπαθεί να συγκεντρώνει έγκυρες γνώμες σχετικά με την επιστροφή του Γεωργίου Β' και τη διατήρηση της βρετανικής επιρροής στη χώρα. Ο Τσουδερός επιθυμεί το γραφείο να λειτουργεί ως κοινή ελληνο-βρετανική υπηρεσία. Ειδικότερα αποβλέπει στην κατάργηση του πλήθους των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και στη συνεργασία του με μία σοβαρή προσωπικότητα, η οποία θα διαθέτει το απαραίτητο κύρος, για να κατευθύνει την όλη δραστηριότητα, που είναι υψηλής πολιτικής σημασίας. | 1941-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η δύναμη των Καπεταναίων της ανατολικής Μακεδονίας έχει ως εξής: ο Τσαούς Αντών στο Τσαλ Νταγ διαθέτει 250 ένοπλους και 205 περίπου άοπλους άνδρες, ο Αβραμίδης στα βόρεια της Σταυρούπολης: 250 ένοπλους και αρκετούς περισσότερους που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα του, ο Παπαδάκης στο Μποζ Νταγ της Δράμας 100 άνδρες, ο Τσακιρίδης στα βόρεια του Νικηφόρου 50 και ο Καρανάσος στα νότια του Νέστου 100 περίπου άνδρες. | 1944-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η δύναμη της Β.Σ.Α. στην περιοχή του Πάικου, που έχει ενισχυθεί από τον Ιανουάριο 1944, αποτελείται από οκτώ Βρετανούς και δύο Έλληνες. | 1944-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Μεταδίδεται ότι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. κατέστρεψαν γέφυρα της οδού Ελασσόνας - Κατερίνης. | 1944-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Μεταδίδεται ότι ο Ε.Λ.Α.Σ. έχει προξενήσει σημαντικές καταστροφές σε τρεις γέφυρες μεταξύ Λειβαδειάς και Αράχοβας. | 1944-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το βρετανικό Ναυαρχείο σημειώνει σε έκθεσή του ότι οι άνεργοι Έλληνες ναυτικοί του εμπορικού Ναυτικού, που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια, αποτελούν ικανή ομάδα προπαγάνδας του Ε.Α.Μ. και είναι εκείνοι που κυρίως συμμετέχουν στις μυστικές συναντήσεις υποστηρικτών της οργάνωσης, οι οποίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στην πόλη. Πιστεύεται, εξάλλου, ότι μικρή ομάδα του Ε.Α.Μ. υφίσταται και μεταξύ των πληρωμάτων των ελληνικών εμπορικών πλοίων και αναμένει την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί. | 1944-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το βρετανικό Ναυαρχείο τονίζει σε έκθεσή του ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι πεποιθήσεις των 8.000 ανδρών του Στρατού και του Ναυτικού, που βρίσκονται έγκλειστοι στην Bardia. Αντιθέτως, και λόγω του εγκλεισμού τους, αναπτύσσεται μεταξύ τους ισχυρή ομάδα σκληρών οπαδών του Ε.Α.Μ., που βρίσκεται σε επαφή και με άτομα στην Αλεξάνδρεια. | 1944-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Αεροπλάνα των δυνάμεων Κατοχής βομβαρδίζουν και πολυβολούν χωριό που βρίσκεται βορειοανατολικά της Αρτας. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, φονεύονται οκτώ κάτοικοι. | 1943-06-23 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Αναφορά στον Ιερεμία, μητροπολίτη Αδριανουπόλεως και έξαρχου παντός Αιμιμόντου. | 1578 Ιούνιος 23 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερέας | 1590 Ιούνιος 23 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ιερέας | 1590 Ιούνιος 23 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ενταφιασμός του Λιβεράλη Βασαίου στην εκκλησία S. Giusto. | 1740 Ιούνιος 23 | Τεργέστη | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Διαταγή επίταξης εφοδίων υπέρ του ρωσικού στρατού από τον Νικόλαο Βούλγαρη. | 1801 Ιούνιος 23 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του μητροπολίτη Λαρίσης Διονυσίου προς τον Λιτζάς Δοσίθεο. | 1794 Ιούνιος 23 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιου προς τον επίσκοπο Λιτζάς Δοσίθεο | 1794 Ιούνιος 23 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δανιήλ αντί του παραιτηθέντα προκατόχου του Ιωάσαφ. | 1606 Ιούνιος 23 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)