Έγινε σαν σήμερα

Η ελληνική Κυβέρνηση καλεί τους Ελληνες της Αιγύπτου της κλάσης 1945 να καταταγούν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. | 1943-06-01 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το P.W.E. δίνει οδηγίες στην Ελληνική Υπηρεσία του B.B.C. να καταδείξει τα ψεύδη της προπαγανδιστικής εκστρατείας των Γερμανών, ότι δήθεν οι Έλληνες κομμουνιστές έχουν υποσχεθεί την ελληνική Μακεδονία στους Βουλγάρους. Επίσης να τονίσει ότι το ηθικό των βουλγαρικών δυνάμεων στα ελληνικά εδάφη είναι χαμηλό, γεγονός που αποδεικνύει ότι ορισμένοι Βούλγαροι έχουν συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις, που θα έχει τυχόν συνέχιση της βάρβαρης συμπεριφοράς τους. | 1944-06-01 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. ανατινάσσουν τη σιδηροδρομική σήραγγα στο Κούρνοβο τη στιγμή που τη διασχίζει ιταλική αμαξοστοιχία με στρατιώτες. Οι στρατιώτες σκοτώνονται. | 1943-06-01 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Σε σύσκεψη του Βαρβαρέσσου και του Μαντζαβίνου με εκπροσώπους των αρμόδιων βρετανικών υπουργείων, διευκρινίζεται το θέμα των εξόδων του συμμαχικού εκστρατευτικού σώματος που θα πραγματοποιήσει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά την Απελευθέρωση. | 1943-06-01 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Εγκαίνια ναού Αγίου Ιωάννου Θελόγου | 1859 Ιούνιος 1 | Άρτα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Συνυπογραφή του Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Αθανασίου σε σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυπριανού. | 1708 Ιούνιος 1 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Διορισμός από τον ηγεμόνα στη θέση του ιεροκήρυκα της Ορθόδοξης Εκκλησίας | 1710 Ιούνιος 1 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Διορισμός από τον ηγεμόνα στη θέση του ιεροκήρυκα της Ορθόδοξης Εκκλησίας | 1710 Ιούνιος 1 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή ιερέα Ιωάννη Αβραμίου προς Χρύσανθο Νοταρά | 1710 Ιούνιος 1 | Βουκουρέστι | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Διορισμός από τον ηγεμόνα στη θέση του ιεροκήρυκα της Ορθόδοξης Εκκλησίας | 1710 Ιούνιος 1 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Κληροδότημα της Βαρβάρας χήρας Μοσχολέου Συρίγου στην Ανέζα | 1504 Ιούνιος 1 | Χάνδακας | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή της διαθήκης της Βαρβάρας χήρας του Μοσχολέου Συρίγου από τον Μιχαήλ Γαλονίση ως μάρτυρα | 1504 Ιούνιος 1 | Χάνδακας | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Κληροδότημα προς την αναθρεπτή της Γενή από την Βαρβάρα χήρα του Μοσχολέου Συρίγου | 1504 Ιούνιος 1 | Χάνδακας | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σύνταξη της διαθήκης της Βαρβάρας, χήρας του Μοσχολέου Συρίγου, από το νοτάριο Αντώνιο Δαμιλά. | 1504 Ιούνιος 1 | Χάνδακας | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σύνταξη της διαθήκης της Βαρβάρας, χήρας του Μοσχολέου Συρίγου, από το νοτάριο Αντώνιο Δαμιλά. | 1504 Ιούνιος 1 | Χάνδακας | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή χρεωστικού γράμματος από τον Τριαντάφυλλο Αναστασίου. | 1811 Ιουνίου α΄ | Ουγγαρία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά του Γκιουζέ Βαρθαλίτη σε επιστολή γραμμένη στην Κωνσταντινούπολη. | 1783 Ιούνιος 1 | Κωνσταντινούπολη | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του Μητροπολίτη Βιζύης Άνθιμου. | 1616 Ιούνιος 1 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του μητροπολίτη Βιζύης Ανθίμου | 1616 Ιούνιος 1 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Οικονόμος της μονής Στροφάδων | 1570 Ιούνιος 1 | Μονή Στροφάδων | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Οικονόμος της μονής Στροφάδων | 1570 Ιούνιος 1 | Μονή Στροφάδων | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πριβιλέγγιο βάσει του οποίου ο δούκας Ιάκουμος παραδίδει στον μισέρ Νικολό Διασκούφο την περιουσία του Αγίου Ισιδώρου. | αυμα΄ Ιούνιος 1 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Γρηγόριο Μάνεση τον Αιτωλό. | αχο΄Ιούνιος α΄ | Άρτα | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επικύρωση αυθεντικού αντιγράφου εκκλησιαστικού γράμματος από τον επίσκοπο Δοσίθεο | αψοβ΄Ιούνιος α΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκφώνηση επιταφίου λόγου προς τιμήν του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου. | 1821 Ιούνιος 1 | Οδησσός | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αλέξανδρου Γκίκα | 1728 Ιούνιος 1 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)