Έγινε σαν σήμερα

Το W.O. αναφέρεται στην επιστολή του F.O. της 20ης Ιανουαρίου και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι πρόσφορο από στρατιωτική άποψη, να σχηματιστεί ελληνική μονάδα καταδρομών. | 1942-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Χωροφύλακες από τη Νεμέα λιποτάκτησαν στο 9 Σύνταγμα του Ε.Λ.Α.Σ. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Barnes τηλεγραφεί ότι το Ε.Α.Μ. στα Ιωάννινα ζήτησε πρόσφατα ανακωχή από τον Ζέρβα, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε να πραγματοποιηθεί μεταξύ τους συνάντηση. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper, σε εκτενή έκθεσή του προς τον Eden για την πορεία των ελληνικών ζητημάτων από 5 Ιουλίου μέχρι 13 Δεκεμβρίου 1943, υπογραμμίζει ότι η αργή, αλλά σταθερή, ενίσχυση της θέσης και της αποτελεσματικότητας του Τσουδερού και της κυβέρνησής του, υπήρξε το πλέον αξιοσημείωτο γεγονός του 1943. Η ελληνική Κυβέρνηση θεωρείται πλέον στην Ελλάδα ως η μοναδική μεταπελευθερωτική λύση, καθώς το Ε.Α.Μ. βρίσκεται σε παρακμή. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Auchinleck πληροφορεί το W.O. ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει την [Ι] ελληνική Ταξιαρχία στο μέτωπο της Λιβύης, το μόνο, προς το παρόν, θέατρο επιχειρήσεων, διότι δεν είναι κατάλληλη για πολεμικές επιχειρήσεις. Ελπίζει όμως να τη χρησιμοποιήσει σύντομα στην κατασκευή αμυντικών έργων στην Παλαιστίνη ή τη Συρία. | 1942-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Σύμφωνα με τηλεγράφημα της Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ, οι γερμανικές Αρχές Κατοχής προειδοποιούν επισήμως την Κυβέρνηση Αθηνών ότι θα βομβαρδισθεί και η Αθήνα από τους Συμμάχους. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Waterhouse αποστέλλει στον Laskey έκθεση, που θεωρεί ακριβή, σχετικά με το Κ.Κ.Ε. και την Κ.Ε. του Ε.Α.Μ., στην οποία περιέχονται λεπτομερή στοιχεία για τα ηγετικά στελέχη τους. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Waterhouse αποστέλλει στον Laskey έκθεση για τις αντιστασιακές οργανώσεις της εθνικιστικής πλευράς στην Ελλάδα, οι οποίες διακρίνονται σε πολιτικές και πολιτικο-στρατιωτικές. Από τις πρώτες σημαντικότερη είναι η Εθνική Δράση, ενώ επίσης αναφέρονται η Αγωνιζομένη Ελλάς, η Εθνική Αγροτική Δράσις, η Οργάνωσις Ελευθέρων Ελλήνων, το Εθνικό Κομιτάτο, η Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών, η Ένωσις - Πατρίς και άλλες ελάσσονες. Οι οργανώσεις αυτές έχουν συγκροτήσει τον Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Συνασπισμό (Π.Α.Σ.), με την υποστήριξει των πολιτικο-στρατιωτικών οργανώσεων Χ, Ιερή Φάλαγξ και Τρίαινα. Στις πολιτικο-στρατιωτικές οργανώσεις συγκαταλέγονται, επίσης, ο Ε.Δ.Ε.Σ. και η Ρ.Α.Ν. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper διαβιβάζει στον Eden την αξιόλογη και αναλυτική έκθεση που συντάχθηκε για τον Τσουδερό, σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και το σύνολο των αντιστασιακών οργανώσεων. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, εάν οι συμμαχικές δυνάμεις φθάσουν εγκαίρως στη χώρα μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δεν θα εκδηλωθούν σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ του Ε.Α.Μ. και των άλλων οργανώσεων. [Δεν αναφέρεται ο συντάκτης της έκθεσης]. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Το Γενικό Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. τηλεγραφεί στη Σ.Σ.Α. και της ζητεί να ενημερώσει τον Woodhouse ότι αντιπρόσωποι του Ε.Α.Μ. βρίσκονται στο Κεράσοβο, για να συζητήσουν με τον Ζέρβα. Έχει δώσει εντολή στις δυνάμεις του να σταματήσουν κάθε κίνηση εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ., όσο θα διαρκούν οι συζητήσεις, υπό τον όρο να διατάξει η Σ.Σ.Α. τον Ζέρβα να πράξει το ίδιο. | 1944-01-24 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Καταγωγή Γεωργίου Αισώπου από το Γραμμένο Ιωαννίνων. | 1822 Ιανουάριος 24 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Δάσκαλος | 1822 Ιανουάριος 24 | Νήσος Ιωαννίνων | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκλογή του Δανιήλ ως μητροπολίτη Κορυτσάς και Σελασφόρου (πρώην μητροπολίτη Δυρραχίου) μετά τον θάνατο του προκατόχου του Αθανασίου. | 1694 Ιανουάριος 24 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκλογή του Δανιήλ ως μητροπολίτη Κορυτσάς και Σελασφόρου (πρώην μητροπολίτη Δυρραχίου) μετά τον θάνατο του προκατόχου του Αθανασίου. | 1694 Ιανουάριος 24 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Γκόρας και Μόκρας | 1694 Ιανουάριος 24 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μετάθεση του μητροπολίτη Δυρραχίου Δανιήλ στη μητρόπολη Κορυτζάς και Σελασφόρου. | 1694 Ιανουάριος 24 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εγγραφή του Ιωάννη Αλταβίλλα στη σχολή της Πάδοβας | 1658 Ιανουάριος 24 | Πάδοβα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του επισκόπου Αμασείας Διονύσιου προς τον Χρύσανθο Νοταρά | 1717 Ιανουάριος 24 | Αμάσεια | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανέκδοτη επιστολή του μητροπολίτη Αμασείας Διονυσίου προς τον Χρύσανθο Νοταρά. | 1717 Ιανουάριος 24 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αδ. Κοραή προς τον Κοκκινάκη σχετικά με τον θάνατο του Βλαστού | 1825 Ιανουάριος 24 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αδ. Κοραή προς τον Κοκκινάκη με την οποία του ζητεί να συλλυπηθεί εκ μέρους του τη Μαριορή Βλαστού για το θάνατο του Βλαστού | 1825 Ιανουάριος 24 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Μολδαβίας. | 1804 Ιανουάριος 24 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Θάνατος της μητέρας του Νικηφόρου Βρανά. | 1783 Ιανουάριος 24 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή Ιωάννη Διασκούφη σε επιστολή προς τον Αναγνώστη Βιτάλη. | 1807 Ιανουάριος 24 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Αίνου | 1790 Ιανουάριος 24 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)