Αβράμιος , Ιωάννης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αβράμιος , Ιωάννης

Περισσότερα...

Περίληψη

"Επιστολή Μάρκου Κυπρίου Πορφυρόπουλου [πρός Χρύσανθον Νοταράν] αφηγουμένη τά κατά τήν σχολήν τού Βουκουρεστίου καί πρός ασφάλειαν καί εμπέδωσιν απεστάλη εις Κωνσταντινούπολιν βεβαίως ο ιεροδιδάσκαλος Ιωάννης Αβράμιος (1)" [1/ ση. Jorga ενθ. αν. "Ο γνωστός ιεροκήρυξ της Αυλής τού Βουκουρεστίου]

Γεγονός

Ιεροδιδάσκαλος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1713 Σεπτέμβριος 20

Περισσότερα...

Γεγονός

Αποστολή του ιεροδιδασκάλου Ιωάννη Αβράμιου στην Κωνσταντινούπολη

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1713 Σεπτέμβριος 20

Περισσότερα...

Παραπομπή

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga Partea I (1320-1716), Bucuresti 1915, Partea II (1716-1777) Bucuresti 1917, Partea III (1560-1820) Bucuresti 1936

Τίτλος

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga Partea I (1320-1716), Bucuresti 1915, Partea II (1716-1777) Bucuresti 1917, Partea III (1560-1820) Bucuresti 1936

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

N. Jorga

Δημοσίευση

Partea I (1320-1716), Bucuresti 1915, Partea II (1716-1777) Bucuresti 1917, Partea III (1560-1820) Bucuresti 1936

Σελίδα αναφοράς

542

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/