Έλληνας αξιωματικός - σύνδεσμος στην Κεφαλλονιά τηλεγραφεί ότι αντάρτες του Ε.Α.Μ. και ένας Ιταλός αξιωματικός αποβιβάσθηκαν στο νησί στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο επικεφαλής τους δήλωσε ότι αναλαμβάνει την αρχή, εκτελώντας διαταγές της VII Ταξιαρχίας της VIII Μ

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Έλληνας αξιωματικός - σύνδεσμος στην Κεφαλλονιά τηλεγραφεί ότι αντάρτες του Ε.Α.Μ. και ένας Ιταλός αξιωματικός αποβιβάσθηκαν στο νησί στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο επικεφαλής τους δήλωσε ότι αναλαμβάνει την αρχή, εκτελώντας διαταγές της VII Ταξιαρχίας της VIII Μεραρχίας [ΧΙΙΙ Μεραρχίας] του Ε.Λ.Α.Σ., που ενεργεί βάσει διαταγών της ελληνικής Κυβέρνησης. Ζήτησε να του παραδοθούν όλα τα όπλα, υποσχόμενος ότι θα βλάψει μόνον όποιον θα προβάλει αντίσταση, και τόνισε ότι έχει την υποστήριξη των Ιταλών της Σάμης. Ωστόσο, ο Έλληνας επικεφαλής της Αστυνομίας δεν θα επιτρέψει την ανάληψη της εξουσίας από το Ε.Α.Μ., προτού λάβει σχετικές εντολές της Κυβέρνησης.

Έτος γεγονότος

1944-09-15

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7909, 26 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15470

Λέξεις κλειδιά

Ελληνας αξιωματικός - σύνδεσμος Σ.Σ.Α. στην Κεφαλλονιά

Ε.Α.Μ.

Ιταλοί - Δυνάμεις στους αντάρτες

Κεφαλλονιά

VII Ταξιαρχία ΧΙΙΙ Μεραρχίας Ε.Λ.Α.Σ.

ελληνική Κυβέρνηση

Σάμη

Χωροφυλακή

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/