Αθανάσιος ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αθανάσιος

Περισσότερα...

Περίληψη

"2144, 131 χαρτ. 8 XVI," περιέχονται εν τω κώδ. διάφορα εκκλησ. και άλλα κείμενα. Εν τω τελευταίω δε παραφύλλω του περικαλύμματος αναφέρονται "το παρόν παρικαλύμματος αναφέρονται "το παρόν βιβλίον υπάρχει καμού αμαρτωλού Αθανασίου αρχιερέως Εφέσου. Εγράφη δε εν έτει ζωχωςω [=1577] μηνί Σεπτέμβριω κ. ινδ. 5ης εν τη Νέα Φωκαία. +Ο Εφέσου μητροπ. Αθανάσιος υπέρτιμος, έξαρχος πάσης Ασίας" ούτος αντέγραψε και την υπ΄αρ. 27 του κώδικος εκλογήν περί συγγενείας βαθμών του Ζαχαρ. Σκορδιλίου Μαρασταρά του Κρητός.

Γεγονός

Εκκλησιαστικά και άλλα κείμενα

Τύπος γεγονότος

Έργο/Εργογραφία

Τόπος γεγονότος

Νέα Φώκαια

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1577 Σεπτέμβριος κ΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Συγγραφέας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Νέα Φώκαια

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1577 Σεπτέμβριος κ΄

Περισσότερα...

Γεγονός

Αντιγραφή από τον Μητροπολίτη Εφέσου Αθανάσιο του έργου "Περί συγγενείας βαθμών" του Ζαχαρ. Σκορδιλίου Μαρασταρά του Κρητός.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Νέα Φώκαια

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

16ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Αντιγραφέας εκδόσεων

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Νέα Φώκαια

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

16ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Μητροπολίτης Εφέσου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1577

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων

Τίτλος

Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Σπ. Λάμπρου

Δημοσίευση

τόμ. Α΄, εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895

Σελίδα αναφοράς

186-187

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/