Αγάπιος Ζακύνθιος ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Ζακύνθιος , Αγάπιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Μνημονεύεται εις "Υπόμνημα αξιοσημείωτον δράματος τινός επισυμβάντος εν παντί τουτωί τώ αγιωνύμω όρει [=Άθω] εκ τών πολλών ημών αμαρτιών πρός σωφρονισμόν", όπερ (υπόμνημα) σώζει εν σ. 236 ο υπ΄αρ. 84/3 κώδιξ τού Κυριάκου τής σκήτης της Αγίας Άννης. Άρχεται: "Κατά τώ ,αωκ΄[=1820] έτος από θεογονίας εν μηνί Σεπτεμβρίω β΄περί τάς θ΄ώρας τής νυκτός...επί τού Δικαίου οσιωτάτου εν μοναχοίς κυρού Αγαπίου Ζακυνθίου, ξένου τινός καί ανηκούστου από γενεών εις γενεάς συμβεβηκός καί θεοϊλατος οργή συνέβη εις όλον σχεδόν τό αγιώνυμον τούτο όρος....υπέρ φύσιν ραγδαιοτάτη βροχή μετά αδιακόπων βροντών...".

Γεγονός

Υπόμνημα του μοναχού Αγαπίου του Δίκαιου από τη Ζάκυνθο με αναφορά σε καταιγίδα στην περιοχη του Αγίου Όρους

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Μονή Διονυσίου

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1820 Σεπτέμβριος 20

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης του Κυριακού της κατά το Αγιώνυμον Όρος του Άθω Ιεράς και Μεγαλωνύμου Σκήτης της Αγίας Θεομήτορος Άννης

Τίτλος

Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης του Κυριακού της κατά το Αγιώνυμον Όρος του Άθω Ιεράς και Μεγαλωνύμου Σκήτης της Αγίας Θεομήτορος Άννης

Συγγραφείς

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης μοναχός

Δημοσίευση

Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 29 (1960-1961)

Σελίδα αναφοράς

103

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/