'Επιδράσεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καί ἰδία τοῦ ἀττικοῦ δικαίου εἰς τάς περί μοιχείας διατάξεις τοῦ ρωμαϊκοῦ και τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

'Επιδράσεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καί ἰδία τοῦ ἀττικοῦ δικαίου εἰς τάς περί μοιχείας διατάξεις τοῦ ρωμαϊκοῦ και τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

23

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1976

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Αριθμός σελίδων

143-156

Θεματική ενότητα

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Ποινικό Δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Δίκαιο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/