Βαγενάς , Γεώργιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βαγενάς , Γεώργιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εκ του βιβλίου στέψεων της εν Βουδαπέστη ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας. "1804 7/βρίου 21. Ήγρε Λουϊτζ της δυτικής εκκλησίας από Μπαράτζεκ [εστέφθη] την χήραν κκυρίαν Αικατερίνην Ζαφύρη, γυναίκα δε πρώτην ούσαν του μακαρίου Γεωργίου Βαγενά"

Γεγονός

Γάμος του Ήγρε Λουΐτζ με τη χήρα του Γεωργίου Βαγενά, Αικατερίνη Ζαφύρη,

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1804 Σεπτέμβριος 21

Περισσότερα...

Παραπομπή

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τίτλος

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 18 (1924) σ. 48-69, 276-291, 374-382

Σελίδα αναφοράς

281

Θέμα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/