Βουκουρέστι σχολές

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Βουκουρέστι σχολές

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Πορφυρόπουλλος , Μάρκος Κύπριος

Περισσότερα...

Νοταράς , Χρύσανθος

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή Μάρκου Κυπρίου Πορφυρόπουλλου προς τον Χρύσανθο Νοταρά για τις σχολές Βουκουρεστίου.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1713 Σεπτέμβριος 20

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

"Επιστολή Μάρκου Κυπρίου Πορφυρόπουλου αφηγουμένη τα κατά την σχολήν του Βουκουρεστίου, και προς ασφάλειαν και εμπέδωσιν απεστάλη εις Κωνσταντινούπολιν βεβαίως ο ιεροδιδάσκαλος Ιωάννης Αβράμιος". Η επιστολή απευθύνεται προς Χρύσανθον Νοταράν. Ο Ιωάννης Αβράμιος έφερε προς τον Χρύσανθον το σχέδιον "της διατάξεως της σχολής" και το σχέδιον του Αγίου Δρύστρας, ίνα αποφασίση περί τούτου ο Χρύσανθος.

Παραπομπή

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga Partea I (1320-1716), Bucuresti 1915, Partea II (1716-1777) Bucuresti 1917, Partea III (1560-1820) Bucuresti 1936

Τίτλος

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga Partea I (1320-1716), Bucuresti 1915, Partea II (1716-1777) Bucuresti 1917, Partea III (1560-1820) Bucuresti 1936

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

N. Jorga

Δημοσίευση

Partea I, Bucuresti 1915.

Σελίδα αναφοράς

542

Θέμα

Τοπωνύμια

Εκπαίδευση

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/