Γαβριήλ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γαβριήλ

Περισσότερα...

Περίληψη

Κατά τον υπό Χρήστου Παπαδοπούλου ένθ΄ανωτ. παρατιθέμενον εκ των κωδικών της επαρχίας Κίου κατάλογον των μητροπολιτών Νικαίας, μητροπολίται Νικαίας εχρημάτισεν : "........................................... αψξδ΄εν μηνί κ΄Μαΐου ο Κυρ Άνθιμος ο και παραιτήσας. αψπδ΄εν μηνί ιε΄Φεβρουαρίου ο Κυρ Γαβριήλ από Κορίνθου και μετετέθη εις Αδριανούπολιν. αψϟβ΄εν μηνί 19 Σεπτεμβρίου ο Κυρ Καλλίνικος ο και πατριαρχεύσας..."

Γεγονός

Μητροπολίτης Νικαίας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανάρρηση του μητροπολίτη Κορίνθου Γαβριήλ στο μητροπολιτικό θρόνο Αδριανουπόλεως.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

αψπβ΄Φεβρουάριος ιε΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Η Νίκαια, ήτοι μονογραφία ιστορική, αρχαιολογική, παλαιογραφική και εκκλησιαστική της πόλεως ταύτης

Τίτλος

Η Νίκαια, ήτοι μονογραφία ιστορική, αρχαιολογική, παλαιογραφική και εκκλησιαστική της πόλεως ταύτης

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Χρήστος Παπαδόπουλος

Δημοσίευση

Περιοδικό Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΠΦΣΚ) 33 (1914), σ. 135-151

Σελίδα αναφοράς

150

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/