Γγοτοβάνος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γγοτοβάνος

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Benesevic περιγράφοντος τον υπ΄ αρ. 1997 κώδ. (17 αι.) σημειούται: "1780 σεπτεμβρίω 15 εις Μελαίνικον και τόδε προς τοις άλλοις κτήμασι του Κωνσταντά Λάσκαρη Γγοτοβάνου και εδόθη του ιεροδιακόνου Ανθίμου του Σινά όρους δια να μνημονεύεται αυτός και οι γονείς του και ο κύριος θεός να το δεχθή εις την βασιλείαν του ουρανού"

Γεγονός

Εκχώρηση κτήματος του Κωνσταντά Λάσκαρη Γγοτοβάνου στον ιεροδιάκονο Άνθιμο του όρους Σινά για να μνημονεύεται προς το Θεό ο ίδος και οι γονείς του

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1780 Σετπέμβριος 15

Περισσότερα...

Παραπομπή

Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum, qui in monasterio Sanctae Catharinae, in monte Sina asservantur

Τίτλος

Catalogus Codicum manuscriptorum Graecorum, qui in monasterio Sanctae Catharinae, in monte Sina asservantur

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

V. Benesevic

Δημοσίευση

Tomi III, pars I, Petropoli 1917

Σελίδα αναφοράς

296

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/