Γερμανός

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γερμανός

Περισσότερα...

Περίληψη

"Εν έτει αφμε΄, τη ιδ΄ Ιανουαρίου (καθώς εύρηται εν τω παλαιώ κώδικι της Ιερουσαλήμ, ότι έγραφεν [ούτως] ο πατριάρχης Ιερουσαλήμ Γερμανός εις Κρήτην), εγένετο σεισμός φοβερότατος εν τη Αγία πόλει..."

Γεγονός

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Ιεροσόλυμα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1545 Ιανουάριος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά του πατριάρχη Ιεροσολύμων Γερμανού σε σεισμό που έγινε στα Ιεροσόλυμα

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Ιεροσόλυμα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1545 Ιανουάριος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Σημειώματα μη καταστρωθέντα εν τω Ιστορικώ της Ιερουσαλήμ

Τίτλος

Σημειώματα μη καταστρωθέντα εν τω Ιστορικώ της Ιερουσαλήμ

Συγγραφείς

Μάξιμος Συμαίος

Δημοσίευση

Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας 3, εν Πετρουπόλει 1897, σ. 87-122

Σελίδα αναφοράς

95

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/