Πρόσωπα

A/a Nom Titre Ιδιότητα Type
405 Cipriani , Gerald Συγγραφέας Πρόσωπο
532 Ciriaci , Ascanio Συγγραφέας Πρόσωπο
19163 Clarenton , λόρδος Αναφερόμενα πρόσωπα Πρόσωπο
24451 Clark , R.J. Συγγραφέας Πρόσωπο
24619 Classen , C.J. Συγγραφέας Πρόσωπο
25579 Claus , D.B. Συγγραφέας Πρόσωπο
8268 Claverie , P. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24467 Cole , Th. Συγγραφέας Πρόσωπο
337 Collobert , C. Συγγραφέας Πρόσωπο
56568 Comité Héllénique des Études Byzantines Εκδότης Οργανισμός
56566 Comité National Héllénique de l Εκδότης Οργανισμός
24468 Constantineau , Ph. Συγγραφέας Πρόσωπο
<< 10 10 >>