Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος

Το Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος (Κ.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1977 με πρωτοβουλία του Ακαδημαϊκού Γεωργίου Ε. Μυλωνά με σκοπό την έρευνα της Ιστορίας, της Τέχνης και του Πολιτισμού της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητος. Το Κέντρο άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί το 1980 όταν προσελήφθη ο πρώτος του ερευνητής.

Η εκτελούμενη στο Κέντρο ερευνητική εργασία εντάσσεται σε τέσσερα γενικά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τέσσερις διαφορετικές περιόδους της αρχαιότητος και είναι τα ακόλουθα:
- Νεολιθικό πρόγραμμα
- Κρητομυκηναϊκό πρόγραμμα
- Κλασικό πρόγραμμα
- Ρωμαϊκό πρόγραμμα
Τελικός στόχος είναι η εκπόνηση αυτοτελών μελετών οι οποίες εντάσσονται ως επί το πλείστον στην συσταθείσα το 1988 σειρά Mονογραφιών του K.E.A. Συγχρόνως, η αποδελτίωση και συγκέντρωση αρχαιολογικού υλικού έχει οδηγήσει στην δημιουργία βιβλιογραφικών και άλλων αρχείων που αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την έρευνα.

Το Κ.Ε.Α. εποπτεύει επίσης, σε συνεργασία με τις ειδικές Επιτροπές της Ακαδημίας, την ελληνική συμμετοχή στις παρακάτω διεθνείς σειρές, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της Union Academique Internationale και της Association Internationale d’Archeologie Classique:
- Corpus Vasorum Antiquorum
- Tabula Imperii Romani
- Sylloge Nummorum Graecorum
- Corpus Signorum Imperii Romani
Στα διεθνή αυτά προγράμματα μετέχουν ως συγγραφείς και ερευνητές του Κ.Ε.Α.

Η χρηματοδότηση της έκδοσης των διεθνών σειρών καθώς και της σειράς μονογραφιών του Κ.Ε.Α. γίνεται από τις προσόδους του κληροδοτήματος Γεωργίου Π. Φωτεινού.