Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος

Το «Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος» αποτελεί μέρος του διεθνούς προγράμματος για την καταλογογράφηση των βυζαντινών τοιχογραφιών σε όλο το χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των χωρών της ακτινοβολίας της, του οποίου εμπνευστής και υλοποιητής υπήρξε ο ακαδημαϊκός Μανόλης Χατζηδάκης. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα (Corpus de la peinture monumentale byzantine / Corpus of Byzantine Wall-paintings) τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών (Union Académique internationale / International Union of Academies.

Το «Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος» περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από αποδελτιώσεις, σχετικές με τους βυζαντινούς ναούς της Ελλάδας, οι οποίοι διασώζουν τον τοιχογραφικό τους διάκοσμο, ακόμα και αποσπασματικά 9π. 2.500 μνημεία). Το «Ευρετήριο» συγκεντρώνει στοιχεία για την αρχιτεκτονική μορφή και τις διάφορες φάσεις της τοιχογραφικής ιστορίας των μνημείων, τα εικονογραφικά θέματα, τις κτητορικές επιγραφές, τη χρονολόγηση και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση («Γενικό Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών Ελλάδος»). Κατά περίπτωση εμπλουτίζεται με εποπτικό υλικό, δηλ. φωτογραφίες, διαφάνειες, αρχιτεκτονικά και ζωγραφικά σχέδια. Ειδικά για τα Κύθηρα, τη Σύμη, την Τήλο, τη Χάλκη, τη Ρόδο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα Ιόνια νησιά και τη δυτική Κρήτη η τεκμηρίωση και η καταγραφή είναι πλήρης, γιατί βασίζεται σε επιτόπια έρευνα («Ειδικά Ευρετήρια Βυζαντινών Τοιχογραφιών κατά περιοχές της Ελλάδος»).