Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή

Αντικείμενο της συλλογής αυτής είναι η συνεχής συγκέντρωση με παράλληλη επεξεργασία (επιλεκτική αποδελτίωση περιεχομένου και ευρετηρίαση των αποδελτιωμένων όρων) της ελληνικής επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας στο πεδίο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης για τη χρονολογική περίοδο από τον 4ο αιώνα έως και τον 19ο αιώνα.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το 1966 με πρωτοβουλία του διαπρεπούς βυζαντινολόγου και μετέπειτα ακαδημαϊκού Μανόλη Χατζηδάκη και από το 1991 το έχει αναλάβει το Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών (τότε Υπηρεσία Συντάξεως του Ευρετηρίου Βυζαντινών Τοιχογραφιών) αρχικά σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών και από το 1996 αποκλειστικά. Έως τώρα έχει δημοσιευθεί η ελληνική συμβολή στο πεδίο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης για την περίοδο 1945 έως και 2010 (π. 15.000 λήμματα), χωρίς ωστόσο να είναι ισομερώς επεξεργασμένη (υπάρχουν αποδελτιώσεις από το 1991 κ.ε.).

Το παραπάνω υλικό δημοσιεύεται σε τυπωμένη μορφή ανά πενταετία, ακολουθώντας χρονικά τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών που οργανώνει η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών.