Κατάλογος μολυβδοβούλλων αξιωματούχων του βυζαντινού θέματος Ελλάδος

Το πλήθος των βυζαντινών σφραγίδων που έχουν σωθεί (περίπου 80.000) και η δημοσίευση πολλών σιγιλλογραφικών συλλογών την τελευταία τριακονταετία διευκολύνουν και επιβάλλουν μια νέα επιστημονική προσέγγιση του τεράστιου αυτού υλικού, η οποία μπορεί να εκμαιεύσει αποτελεσματικότερα τις πολύτιμες πληροφορίες που προσφέρουν οι σφραγίδες σε πολλούς τομείς των βυζαντινών σπουδών (διοίκηση, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία, προσωπογραφία, ιστορία της τέχνης). Μια τέτοια προσέγγιση είναι η οργάνωση του σφραγιστικού υλικού σύμφωνα με τις μεγάλες διοικητικές μονάδες της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τα θέματα.

Ο κατάλογος αφορά το θέμα Ελλάδος. Σε αυτόν συγκεντρώνεται το δημοσιευμένο και αδημοσίευτο σφραγιστικό υλικό που ανήκει στους κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι υπηρέτησαν στους διάφορους διοικητικούς τομείς του θέματος (στρατιωτικό, δημοσιονομικό, πολιτικό, εκκλησιαστικό) (π. 200 μολυβδόβουλλα). Κατά την περιγραφή αυτού του υλικού καταγράφονται μεθοδικά πληροφορίες που αφορούν τόσο τον κάτοχο του μολυβδοβούλλου (όνομα, τίτλοι, αξιώματα, διοικητικός τομέας δράσης, βιογραφικό εμπλουτισμένο και με στοιχεία από άλλες γραπτές πηγές), όσο και το ίδιο το μολυβδόβουλλο (τόπος και τρόπος εύρεσης, σημερινή θέση φύλαξης, μετρικά στοιχεία, περιγραφή των εικονογραφικών θεμάτων και καταγραφή των επιγραφών της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης, επισήμανση παράλληλων από το ίδιο ή παρόμοιο βουλλωτήριο, βιβλιογραφική και χρονολογική τεκμηρίωση). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται για πρώτη φορά αξιόπιστοι προσωπογραφικοί κατάλογοι των αξιωματούχων που υπηρέτησαν στο θέμα Ελλάδος, ανά διοικητικό τομέα και σε αυστηρή χρονολογική σειρά.