Χουλιαράς Ι., Ο ζωγράφος Ιωάννης Σκουτάρης από τη Γράμμοστα (1645-1673), <em>ΧΑΕ 30 (2010), Περιλήψεις</em>, σ. 116-117.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χουλιαράς Ι., Ο ζωγράφος Ιωάννης Σκουτάρης από τη Γράμμοστα (1645-1673), <em>ΧΑΕ 30 (2010), Περιλήψεις</em>, σ. 116-117.

Συγγραφείς

Χουλιαράς Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χουλιαράς Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chouliaras I.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2010

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Μεταβυζαντινή περίοδος (μετά το 1453)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période post-byzantine (après 1453)

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΑΛΒΑΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ALBANIE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Ν. Καστοριάς

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

D. de Kastoria

Γλώσσα: Γαλλικά

ΗΠΕΙΡΟΣ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ÉPIRE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

MACÉDOINE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Τοιχογραφίες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Peintures murales

Γλώσσα: Γαλλικά

Σκουτάρης Ιωάννης

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Scoutaris Jean

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/