Χριστοφοράκη Ι., Κρητική εικόνα του αγίου Μαρτίνου στο Μουσείο Petit Palais του Παρισιού, <em>ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις</em>, σ. 136-137.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χριστοφοράκη Ι., Κρητική εικόνα του αγίου Μαρτίνου στο Μουσείο Petit Palais του Παρισιού, <em>ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις</em>, σ. 136-137.

Συγγραφείς

Χριστοφοράκη Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χριστοφοράκη Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Christoforaki I.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2009

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Μεταβυζαντινή περίοδος (μετά το 1453)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période post-byzantine (après 1453)

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΚΡΗΤΗ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ÎLE CRÈTE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Εικόνες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Icônes

Γλώσσα: Γαλλικά

Μαρτίνος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Martin

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/