Ψαρρή Π., Ζαρίφης Ν., Το μοναστηριακό συγκρότημα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη, <em>ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις</em>, σ. 140-141.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Ψαρρή Π., Ζαρίφης Ν., Το μοναστηριακό συγκρότημα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη, <em>ΧΑΕ 29 (2009), Περιλήψεις</em>, σ. 140-141.

Συγγραφείς

Ζαρίφης Ν.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ψαρρή Π.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Psarri P.

Γλώσσα: Λατινικά

Ζαρίφης Ν.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Zarifis N.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2009

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Μεταβυζαντινή περίοδος (μετά το 1453)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période post-byzantine (après 1453)

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Σύμη

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Symi

Γλώσσα: Γαλλικά

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ÎLES DODECANÈSE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Τοιχογραφίες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Peintures murales

Γλώσσα: Γαλλικά

Χώροι λατρείας χριστιανών (ναοί, μονές)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Lieux de culte chrétiens (églises, monastères)

Γλώσσα: Γαλλικά

Ζωγράφοι

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Peintres

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/