Χουλιαράς Ι., Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 15ου και 16ου αιώνα στην Ήπειρο και τη νότια Αλβανία, <em>ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις</em>, σ. 104-105.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χουλιαράς Ι., Τοιχογραφημένα μνημεία και ζωγράφοι του 15ου και 16ου αιώνα στην Ήπειρο και τη νότια Αλβανία, <em>ΧΑΕ 28 (2008), Περιλήψεις</em>, σ. 104-105.

Συγγραφείς

Χουλιαράς Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χουλιαράς Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chouliaras I.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2008

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Υστεροβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période tardobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Μεταβυζαντινή περίοδος (μετά το 1453)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période post-byzantine (après 1453)

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΑΛΒΑΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ALBANIE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΗΠΕΙΡΟΣ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ÉPIRE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Τοιχογραφίες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Peintures murales

Γλώσσα: Γαλλικά

Εργαστήρια

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ateliers

Γλώσσα: Γαλλικά

Κατελάνος Φράγκος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Katélanos Frangos

Γλώσσα: Γαλλικά

Κονταρής Φράγκος και Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Kondaris Frangos et Georges

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/