Χρηστίδου Ά., Ερευνώντας την ιστορία μέσα από άγνωστα βυζαντινά αυτοκρατορικά πορτραίτα σε εκκλησίες της Αλβανίας, <em>ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΩΡΗ E. (2010)</em>, σ. 536-563 (αγγλική περίληψη, σ. 561-563: Rediscovering History through Unexplored Byzantine Imperial Po

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χρηστίδου Ά., Ερευνώντας την ιστορία μέσα από άγνωστα βυζαντινά αυτοκρατορικά πορτραίτα σε εκκλησίες της Αλβανίας, <em>ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΔΩΡΗ E. (2010)</em>, σ. 536-563 (αγγλική περίληψη, σ. 561-563: Rediscovering History through Unexplored Byzantine Imperial Portraits in South Albania).

Συγγραφείς

Χρηστίδου Ά.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χρηστίδου Ά.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Christidou A.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΤΙΜΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

Έτος έκδοσης

2010

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Υστεροβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période tardobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΑΛΒΑΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ALBANIE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

BALKANS

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Τοιχογραφίες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Peintures murales

Γλώσσα: Γαλλικά

Κοσμικά θέματα-προσωπογραφίες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Sujets séculiers - Portraits

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/