Χουλιαράς Ι., Μία εικονογραφική ιδιαιτερότητα στη σκηνή της Ανάληψης: η Θεοτόκος που κρατά το Άγιο Μανδήλιο, <em>ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις</em>, σ. 102-103.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χουλιαράς Ι., Μία εικονογραφική ιδιαιτερότητα στη σκηνή της Ανάληψης: η Θεοτόκος που κρατά το Άγιο Μανδήλιο, <em>ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις</em>, σ. 102-103.

Συγγραφείς

Χουλιαράς Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χουλιαράς Ι.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chouliaras I.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2006

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Μεταβυζαντινή περίοδος (μετά το 1453)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période post-byzantine (après 1453)

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

BALKANS

Γλώσσα: Γαλλικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

MACÉDOINE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Εικονογραφία

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Iconographie

Γλώσσα: Γαλλικά

Καινή Διαθήκη

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Nouveau Testament

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/