Χριστοφίδου Α., Παπανικολάου Ά., Καθολικό Νέας Μονής Χίου. Νεώτερα στοιχεία για τον εξωνάρθηκα, <em>ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις</em>, σ. 104-105.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χριστοφίδου Α., Παπανικολάου Ά., Καθολικό Νέας Μονής Χίου. Νεώτερα στοιχεία για τον εξωνάρθηκα, <em>ΧΑΕ 26 (2006), Περιλήψεις</em>, σ. 104-105.

Συγγραφείς

Παπανικολάου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χριστοφίδου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Christofidou A.

Γλώσσα: Λατινικά

Παπανικολάου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Papanikolaou A.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2006

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Μεσοβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période mésobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Χίος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chios

Γλώσσα: Γαλλικά

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β. Α. ΑΙΓΑΙΟΥ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ÎLES DE LA MER EGEE (N. E.)

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Χώροι λατρείας χριστιανών (ναοί, μονές)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Lieux de culte chrétiens (églises, monastères)

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/