Χρυσοστόμου Α., Κεραμική ύστερης αρχαιότητας από την Έδεσσα και την περιοχή της Αλμωπίας, <em>Κεραμική Ύστερης Αρχαιότητας (2010), Πρακτικά</em>, τ. Β′, σ. 505-520 (αγγλική περίληψη σ. 505: Late Antique pottery from Edessa and Almopia in the prefecture of

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χρυσοστόμου Α., Κεραμική ύστερης αρχαιότητας από την Έδεσσα και την περιοχή της Αλμωπίας, <em>Κεραμική Ύστερης Αρχαιότητας (2010), Πρακτικά</em>, τ. Β′, σ. 505-520 (αγγλική περίληψη σ. 505: Late Antique pottery from Edessa and Almopia in the prefecture of Pella).

Συγγραφείς

Χρυσοστόμου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χρυσοστόμου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chrysostomou A.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2010

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période protobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

Έδεσσα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Edessa

Γλώσσα: Γαλλικά

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Ν. Πέλλας

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

D. de Pella

Γλώσσα: Γαλλικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

MACÉDOINE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Λύχνοι και καντήλες

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Lampes

Γλώσσα: Γαλλικά

Επιτραπέζια, μαγειρικά και αποθηκευτικά σκεύη

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Batterie de cuisine - Vases à stocker

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/