Χρονάκη Δ., Στοιχεία διαμορφωσης όψεων σε μεσοβυζαντινά μνημεία του νομού Λασιθίου, <em>Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1 (2010), Πρακτικά, </em>σ. 238-250 (αγγλική περιληψη σ. 245: Façade elements in middle Byzantine monuments in the prefecture of Lassithi).

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χρονάκη Δ., Στοιχεία διαμορφωσης όψεων σε μεσοβυζαντινά μνημεία του νομού Λασιθίου, <em>Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1 (2010), Πρακτικά, </em>σ. 238-250 (αγγλική περιληψη σ. 245: Façade elements in middle Byzantine monuments in the prefecture of Lassithi).

Συγγραφείς

Χρονάκη Δ.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χρονάκη Δ.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chronaki D.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2010

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Μεσοβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période mésobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Ν. Λασιθίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

D. de Lassithi

Γλώσσα: Γαλλικά

ΚΡΗΤΗ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

ÎLE CRÈTE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Χώροι λατρείας χριστιανών (ναοί, μονές)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Lieux de culte chrétiens (églises, monastères)

Γλώσσα: Γαλλικά

Κεραμική

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Céramique

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/