Χρυσοστόμου Α., Αρχαιολογικός χώρος Έδεσσας: οι χώροι 1-15 εσωτερικά της νότιας πύλης και δεξιά της κεντρικής οδού, <em>ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, </em>σ. 55-62 [αγγλική περίληψη, σ. 62: The Archaeological Site of Edessa: areas 1-15 inside the South

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χρυσοστόμου Α., Αρχαιολογικός χώρος Έδεσσας: οι χώροι 1-15 εσωτερικά της νότιας πύλης και δεξιά της κεντρικής οδού, <em>ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, </em>σ. 55-62 [αγγλική περίληψη, σ. 62: The Archaeological Site of Edessa: areas 1-15 inside the South Gate (right of the Main Road)].

Συγγραφείς

Χρυσοστόμου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χρυσοστόμου Α.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chrysostomou A.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2010

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période protobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

Έδεσσα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Edessa

Γλώσσα: Γαλλικά

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Ν. Πέλλας

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

D. de Pella

Γλώσσα: Γαλλικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

MACÉDOINE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Κοσμική Αρχιτεκτονική

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Architecture séculière

Γλώσσα: Γαλλικά

Ανασκαφές

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Fouilles

Γλώσσα: Γαλλικά

Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Installations artisanales

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/