Χρυσοστόμου Π., Ζαρογιάννης Α., Γιαννιτσά Πέλλας: ανασκαφή τάφων υστερορωμαϊκού νεκροταφείου επί της Εγνατίας οδού, <em>ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, </em>σ. 91-98.

Ενότητα:

Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Η ελληνική συμβολή 

Τίτλος

Χρυσοστόμου Π., Ζαρογιάννης Α., Γιαννιτσά Πέλλας: ανασκαφή τάφων υστερορωμαϊκού νεκροταφείου επί της Εγνατίας οδού, <em>ΑΕΜΘ 21, 2007 (2010), Πρακτικά, </em>σ. 91-98.

Συγγραφείς

Χρυσοστόμου Π.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Χρυσοστόμου Π.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Chrysostomou P.

Γλώσσα: Λατινικά

Ζαρογιάννης Ά.

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Zarogiannis A.

Γλώσσα: Λατινικά

Είδος δημοσιεύματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Έτος έκδοσης

2010

Χρονολογικό Ευρετήριο

0

Πρωτοβυζαντινή περίοδος

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Période protobyzantine

Γλώσσα: Γαλλικά

Τοπογραφικό Ευρετήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

GRÈCE

Γλώσσα: Γαλλικά

Ν. Πέλλας

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

D. de Pella

Γλώσσα: Γαλλικά

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

MACÉDOINE

Γλώσσα: Γαλλικά

Θεματολογικό Ευρετήριο

Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους (ζώνες, κομβία, πόρπες, κλπ.)

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Vetêments et accessoires (ceintures, agrafes, plaques-boucles, etc.)

Γλώσσα: Γαλλικά

Νομίσματα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Monnaies

Γλώσσα: Γαλλικά

Ανασκαφές

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Fouilles

Γλώσσα: Γαλλικά

Κεραμική

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Céramique

Γλώσσα: Γαλλικά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/