Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
12086 Barlibian , P. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24694 Barnes , J. Συγγραφέας Πρόσωπο
51700 Barrozzi , Giacumo Αναφερόμενα πρόσωπα Πρόσωπο
39323 Barsakes (or Narsakes) , Manuel 001 imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38830 Barsakios 001 imperial protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
56041 Barta , Heinz Συγγραφέας/ Εκδότης Πρόσωπο
25094 Bartling , H.-M. Συγγραφέας Πρόσωπο
25095 Bartling , M. Συγγραφέας Πρόσωπο
38353 Basileios 001 Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38445 Basileios 002 protospatharios Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
38458 Basileios 003 protospatharios epi tou Chrysotriklinou Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
39940 Basileios 006 protospatharios epi tou Chrysotriklinou Κάτοχος σφραγίδας Πρόσωπο
10 >>