Πρόσωπα

A/a Name Title Ιδιότητα Type
9195 Basso , E. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24549 Battegazzore , A.M. Συγγραφέας Πρόσωπο
25491 Beardslee , J.M. Συγγραφέας Πρόσωπο
25025 Becker , O. Συγγραφέας Πρόσωπο
137 Beeretz , Franz Leo Συγγραφέας Πρόσωπο
67 Beikos, Th. Πρόσωπο
8287 Belgrano , L. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
18060 Berechet , St. Όνομα συγγραφέα/ εκδότη Πρόσωπο
24195 Bergamas , Ch. Φωτογράφος Πρόσωπο
25198 Bergen , A.L.T. Συγγραφέας Πρόσωπο
342 Bernard , Guillame Συγγραφέας Πρόσωπο
566 Berti , Enrico Συγγραφέας Πρόσωπο
10 >>