Έγινε σαν σήμερα

Η Υπηρεσία ΑΠΟΛΛΩΝ τηλεγραφεί ότι, λόγω των πρόσφατων δολιοφθορών που πραγματοποίησε, οι Γερμανοί διέταξαν να γίνεται λεπτομερής έλεγχος των πλοίων στον Πειραιά, κάθε μία ώρα την ημέρα και κάθε δύο ώρες τη νύχτα. | 1944-06-25 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Απεργία και διαδηλώσεις εκδηλώνονται στην Αθήνα με αφορμή την εκτέλεση 50 περίπου ομήρων από τις δυνάμεις Κατοχής. | 1943-06-25 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. το σχέδιο του κειμένου του διαγγέλματος στο οποίο θα προβεί ο Γεώργιος Β'. | 1946-06-25 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η ελληνική Κυβέρνηση εφιστά την προσοχή της βρετανικής Κυβέρνησης σε ορισμένα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας, τα οποία αποτελούν πράξεις απροκάλυπτης προσάρτησης ελληνικών και γιουγκοσλαβικών εδαφών στη Βουλγαρία. Η ελληνική Κυβέρνηση διαμαρτύρεται εναντίων αυτών των μέτρων. | 1942-06-25 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Η ελληνική Πρεσβεία του Λονδίνου κοινοποιεί στο F.O. μνημόνιο για τα αυθαίρετα μέτρα, που εφαρμόζουν οι δυνάμεις του Αξονα στην Ελλάδα, και τις ωμότητές τους εναντίον του πληθυσμού. Δηλώνει ότι η ελληνική Κυβέρνηση παραμένει πιστή στις αρχές της Διακήρυξης της 13ης Ιανουαρίου 1942, που αφορά τη δίκαιη τιμωρία των ενόχων των εγκλημάτων αυτών. [Την Διακήρυξη, που αποτελεί συνέχεια ανάλογης δήλωσης του Roosevelt και του Churchill στις 25 Οκτωβρίου 1941, υπογράφουν στη Βρετανία εκπρόσωποι των εξόριστων κυβερνήσεων Βελγίου, Τσεχοσλοβακίας, Ελλάδας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Πολωνία, Γιουγκοσλαβίας και των Ελεύθερων Γάλλων]. | 1942-06-25 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Κ. Τσαλδάρης, Αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, επισκέπτεται τον Leeper και τον ερωτά κατά πόσο θα πρέπει να αποδεχθεί πρόταση του Παπανδρέου να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση. Ο Leeper του αναλύει την πολιτική της βρετανικής Κυβέρνησης, η οποία θα επιθυμούσε μία όσο το δυνατό περισσότερο αντιπροσωπευτική ελληνική Κυβέρνηση. | 1944-06-25 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Εκλογή του Αβράμιου στο πατριαρχικό θρόνο Ιεροσολύμων | 1775 Ιούνιος 26 | Ιερουσαλήμ | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Εκλογή του Αβράμιου στο πατριαρχικό θρόνο Ιεροσολύμων | 1775 Ιούνιος 26 | Ιερουσαλήμ | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πατριάρχης Οχρίδος | 1616 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πατριάρχης Οχρίδος | 1616 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή Μαρκή Αλαφούζου σε συμφωνητικό μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων σχετικά με τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνιάς. | 1614 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Παπαβασίλη Αναπλιώτη σε συμφωνητικό μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων της Θήρας για τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνίας. | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή από τον Δημήτρη Βασιλάκη συμφωνητικού μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων της Θήρας για τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνιάς. | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή από τον Μπενέτο Βασιλάκη συμφωνητικού μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων της Θήρας για τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνιάς. | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Τζώρτζη Βασάλου σε συμφωνητικό μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών για τα υποστατικά του ναού της Παναγιάς της Γωνιάς στη Θήρα. | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή Αποστόλη Γαβαλά σε συμφωνική μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών σχετικά με τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνιάς. | 1614 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Τζάνε Γαβαλά σε συμφωνητικό ορθοδόξων και καθολικών για τα υποστατικά του νου της Παναγίας της Γωνιάς στη Θήρα. | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του Τζάνε Γαβαλά σε συμφωνητικό καθολικών και ορθοδόξων για τα υποστατικά του νου της Παναγίας της Γωνιάς στη Θήρα. | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ των Ορθοδόξων και των Καθολικών της Θήρας για τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνιάς από δύο ιερείς Γεωργίους | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ των Ορθοδόξων και των Καθολικών της Θήρας για τα υποστατικά του ναού της Παναγίας της Γωνιάς από δύο ιερείς Γεωργίους | 1614 Ιούνιος 25 | Θήρα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τη διαφορά μεταξύ Αλεξάνδρου Χατζή Αγγελόπουλου και Δημητρίου Μπαπαγιάννη μετά τη συμφωνία διάλυσης της μεταξύ τους συντροφίας | 1819 Ιούνιος 25 | Τρίπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πραγματογνώμονας | 1819 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πραγματογνώμονας | 1819 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά σε ονομασία πλοίου με το όνομα "Αμαρέστι δε σους" | 1784 Ιούνιος 25 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Αμερέζι δε σους, ένα από τα 89 ποπόρια του καδηλικίου Γκορζίου | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ποστέλνικος | 1784 Ιούνιος 25 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ποστέλνικος | 1784 Ιούνιος 25 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον ποστέλνικο Ουγγροβλαχίας Αλέξανδρο. | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον ποστέλνικο Ουγγροβλαχίας Αλέξανδρο. | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μεγάλος Βεστιάρης | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στην περιοχή Βαλένι του καδηλικίου Ρωμανατζίου της Ουγγροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | Βαλένι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Βατέστι. | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Διάλου βαλέστι | 1784 Ιούνιος 25 | Διάλου Βαλέστι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στην περιοχή Αρκάνι. | 1784 Ιούνιος 25 | Αρκάνι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόριο του Βιέσανι | 1784 Ιούνιος 25 | Βιέσανι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόριο Βλαδιμίρ του καδηλικίου Γκορζίου Ουγγροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον ποπόριο Βλαδουλιάνι του καδηλικίου Γκορζίου | 1784 Ιούνιος 25 | Βλαδουλιάνι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Έκδοση χρυσόβουλλου στο Βουκουρέστι. | 1784 Ιούνιος 25 | Βουκουρέστι | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στη Μονή Βλάχ Σαράγι στην Κωνσταντινούπολη | 1784 Ιούνιος 25 | Κωνσταντινούπολη | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μνημόνευση και δέηση του ηγούμενου και των εφημερίων της Μονής Βλάχ Σαράγι στην Κωνσταντινούπολη υπέρ ειρήνης, καλής κατάστασης, άφθονης καρποφορίας και σωτηρίας του ορθόδοξου πληρώματος της Βλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μεγάλος Λογοθέτης της Άνω Τζάρας Ουγκροβλαχίας. | 1784 Ιούνιος 25 | Άνω Τζάρα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μεγάλος Λογοθέτης Εκτελεστής Ουγγροβλαχίας. | 1784 Ιούνιος 25 | Ουγγροβλαχία | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόριο Αλούνουλ του καδηλικίου Γκορζίου της Ουγγροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | Αλούνουλ | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μεγάλος βόρνικος της Άνω Τζάρας. | 1784 Ιούνιος 25 | Άνω Τζάρα | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Γκιρπόβου βέρδε. | 1784 Ιούνιος 25 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόρι της Ουγγροβλαχίας Διάλουλ πατρίνι. | 1784 Ιούνιος 25 | Διάλουλ πατρίνι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόριο Γκαλέσουλ του καδηλικίου Ρωμανατζίου Ουγκροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | Γκαλέσουλ | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Δοπρολοβένι, πορπόρι του καδηλικίου Ρωμανατζίου Ουγγροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Δοπροτέστι, πορπόρι του καδηλικίου Ρωμανατζίου Ουγγροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόρι της Ουγγροβλαχίας Διάλουλ μαΐτζιλορ. | 1784 Ιούνιος 25 | Διάλουλ μαΐτζιλορ | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόρι της Ουγγροβλαχίας Διάλου Πλοποσόρου | 1784 Ιούνιος 25 | Διάλου Πλοποσόρου | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόρι της Ουγγροβλαχίας Διάλου Βαλέστι | 1784 Ιούνιος 25 | Διάλου Βαλέστι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόρι της Ουγγροβλαχίας Διάλου Κολτέτζι. | 1784 Ιούνιος 25 | Διάλου Κολτέτζι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Δοπρονούλ, πορπόρι του καδηλικίου Ρωμανατζίου Ουγγροβλαχίας | 1784 Ιούνιος 25 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόριο του καδηλικίου Γκορζίου της Ουγγροβλαχίας, Γιουράτζι | 1784 Ιούνιος 25 | Γιουράτζι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ανθίμου στη θέση του δωχθέντος Γρηγορίου του Στραβοαμασείας | 1623 Ιούνιος 25 | Κωνσταντινούπολη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπόμνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Άνθιμου. | 1623 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Οικουμενικός Πατριάρχης | 1623 Ιούνιος 25 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή Αρσενίου | αψμε΄Ιούνιος κε΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αρσενίου προς τον Βασίλειο. | αψμε΄Ιούνιος κε΄ | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Αδ. Κοραή προς τους Χίους σχετικά με τη βάσανο της μέριμνας για την πατρίδα που εξέφραζαν σε γράμματά τους ο Κ. Βλαστός και ο Ι. Μαυροκορδάτος | 1823 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Νίκη του Ρώσου μαγιόρου Βολιανώφ επί των Τούρκων στον Δούναβη | 1774 Ιούνιος 25 | Δούναβης | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Θάνατος του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ Δ΄. | 1785 Ιούνιος 25 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο ποπόρι Διάλου Κοτένιτης Ουγγροβλαχίας | 1785 Ιούνιος 25 | Διάλου Κοτένι | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Νικολάου Κερασάρη προς τον νικόλαο Γλυκύ σχετικά με τη φόρτωση εμπορεύματος για τον Νικόλα Διαληντόρη. | 1685 Ιούνιος 25 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Απελευθέρωση του Γρηγορέσκου. | αψξε΄Ιούνιος 25 | Βλαχία | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στο Δόμινο σε επιστολή του Κοραή προς τον Πρωτοψάλτη | 1752 Ιούνιος 25 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Χειροτονία του Δαμασκηνού Ομήρου στη Μονή Κουτλουμουσίου από τον μητροπολίτη Ιερισσού και Αγίου Όρους Στέφανο. | 1756 Ιούνιος 25 | Τεργέστη | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του καπουκεχαγιά Τήνου Μιχαήλ Γιαλούση προς τους προεστούς του νησιού σχετικά με την αποστολή του Γεωργίου Μπίλη και τη μη εμπλοκή του Ιωάννη Σμαρίδη στον αποδιδόμενο σ΄ αυτόν φόνο | 1806 Ιούνιος 25 | Κωνσταντινούπολη | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του καπουκεχαγιά Τήνου Μιχαήλ Γιαλούση προς τους προεστούς του νησιού σχετικά με την αποστολή του Γεωργίου Μπίλη και τη μη εμπλοκή του Ιωάννη Σμαρίδη στον αποδιδόμενο σ΄ αυτόν φόνο | 1806 Ιούνιος 25 | Κωνσταντινούπολη | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)