Έγινε σαν σήμερα

Σύμφωνα με υπόμνημα, που υπογράφουν στην Ελλάδα "17 στρατηγοί και 300 αξιωματικοί", μόνο με την εγκαθίδρυση ενιαίας στρατιωτικής διοίκησης στην Αθήνα και τον Πειραιά, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα διασάλευσης της τάξης κατά την Απελευθέρωση. | 1943-12-15 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Leeper τηλεγραφεί στο F.O. ότι η ελληνική Κυβέρνηση του θέτει το ζήτημα της κατάταξης στις ελληνικές δυνάμεις μεγάλου αριθμού προσφύγων, οι οποίοι καταφθάνουν από τα Δωδεκάνησα. | 1943-12-15 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Παπανδρέου απαντά στην επιστολή του Κ.Κ.Ε. της 10ης Δεκεμβρίου και υπογραμμίζει ότι θεωρεί το ίδιο το κόμμα αυτό υπεύθυνο του καταστροφικού Εμφυλίου μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων. Πιστεύει ότι αποτελεί καθήκον όλων να διεξάγουν ενωμένοι τον αγώνα εναντίον των Γερμανών. | 1943-12-15 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Ο Σμήναρχος S.R K. Glanville, αναφερόμενος στη συνάντηση Κανελλόπουλου - Sinclair στις 30 Οκτωβρίου, πληροφορεί τον Σμήναρχο Κινάτο, Αεροπορικό Ακόλουθο της ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, ότι το βρετανικό Υπουργείο Αεροπορίας εξακολουθεί να αποδέχεται το πρόγραμμα για το σχηματισμό τριών ελληνικών μοιρών, επιπλέον των δύο που ήδη υφίστανται. Το Υπουργείο προτείνει να σχηματιστεί η τρίτη μοίρα το Μάρτιο του 1943. Δεν μπορεί να προσδιορίσει την ημερομηνία σχηματισμού των δύο άλλων μοιρών, αλλά είναι πιθανό μία τέταρτη να σχηματιστεί το καλοκαίρι του 1943. | 1942-12-15 | Χρονολόγιο γεγονότων Β’ Παγκόσμιου πολέμου

Πρόεδρος Βάρνης | 1846 Δεκέμβριος 15 | Βάρνα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανάθεση είσπραξης των εισοδημάτων της εξαρχίας Ψαρρών, Βολισσού και Πυργίου στον μεγάλο λογοθέτη Νικόλαο Αριστάρχη με πατριαρχική επιστολή. | 1846 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή πατριαρχικού γράμματος από τον μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Γεράσιμο | 1846 Δεκέμβριος 15 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του μητροπολίτη Ηρακλείας Διονυσίου σε πατριαρχική επιστολή. | 1846 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Υπογραφή του μητροπολίτη Μελενίκου σε πατριαρχική επιστολή. | 1846 Δεκέμβριος 15 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανοικοδόμηση ναού Αγίου Νικολάου Αδάνων | 1739 Δεκέμβριος 15 | Άδανα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Έρανος του Πατριάρχη Αντιοχείας Σεραφείφ για την ανοικοδόμηση εκκλησίας στα Άδανα | 1739 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Απανταχούσα επιστολή του πατριάρχη Αντιοχείας Σεραφείμ για συλλογή χρημάτων για την ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Νικολάου στα Άδανα | 1739 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

| 1739 Δεκέμβριος 15 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Καθορισμός της τύχης της περιουσίας του φρουρίου της Ακροκορίνθου. | 1821 Δεκέμβριος 15 | Κόρινθος | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Παναγιώτη Γιατράκο | 1821 Δεκέμβριος 15 | Κόρινθος | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Κληροδότημα στις μονές Βάνιστας, Ραβένιας και Δερβίτζανης και στους εφημέριους Αργυροκάστρου. | αψπα΄Δεκέμβριος ιε΄ | Βάνιστα | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Ανάρρηση του Επισκόπου Ελενουπόλεως Ανθέμιου στο θρόνο του Πατριάρχη Αντιοχείας. | 1791 Δεκέμβριος 15 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επίσκοπος Ελενουπόλεως | 1791 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επίσκοπος Ελενουπόλεως | 1791 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Μητροπολίτης Δαμασκού | 1791 Δεκέμβριος 15 | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πατριάρχης Ιεροσολύμων | 1792 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Πέτρο Αρκούδιο σε επιστολή του Κανακίου Ρώση. | 1625 Δεκέμβριος 15 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά σε εκκλησιαστικά άσματα του μητροπολίτη Βιζύης Ιωακείμ σε τεύχος της Μονής Λειμώνος της Λέσβου | 1717 Δεκέμβριος 15 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του μητροπολίτη Βιζύης Ιωακείμ προς τον Χρύσανθο Νοταρά | 1717 Δεκέμβριος 15 | Βιζύη | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αναφορά στον Δημήτριο Γλυκύ. | 1637 Δεκέμβριος 15 | - | Άλλο | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Σπουδαστής στη Φλαγγίνειο Σχολή. | 1741 Δεκέμβριος 15 | Βενετία | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Ράδουλου Δουδέσκου προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθο | 1714 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Επιστολή του Ράδουλου Δουδέσκου προς τον Χρύσανθο Νοταρά | 1714 Δεκέμβριος 15 | - | Συμβάν/γεγονός, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Αντιγραφή του έργου "Βιβλίον της ζωγραφικής τέχνης περιέχον τα εορτά του Χριστού και της Θεοτόκου, έτι δε και τα ονόματα των προφητών και τα υπ΄αυτών προφητευθέντα και των αποστόλων και των λοιπών αγίων τα [ηλκία]...." από τον ιερέα Δανιήλ. | αχοδ΄ Δεκέμβριος ιε΄ | - | Επαγγελματική ιδιότητα, | Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)